Selcuk University Digital Archive Systems

Myokard korunmasında kristalloid ve kan kardiyoplejisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yeniterzi, Mehmet
dc.contributor.author Durgut, Kadir
dc.date.accessioned 2015-12-02T09:37:03Z
dc.date.available 2015-12-02T09:37:03Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Durgut, K. (1996). Myokard korunmasında kristalloid ve kan kardiyoplejisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2900
dc.description.abstract Koroner bypass operasyonu uygulanan 30 hasta iki gruba ayrılarak kristalloid ve kan kardiyoplejisi grubu oluşturuldu.Kan kardiyoplejisi ve kristalloid kardiyoplejinin myokard korunmasındaki yeri enzim seviyesinde araştırıldı. Ayrıca KPB süresi ve AKZ ile enzim seviyesi ilişkisi ortaya konulmaya çalışıldı.Kristalloid ( grup 1) ve kan ( grup 2 ) kardiyoplejisinde hasta başına distal anastomoz sayısı sırasıyla, 2.4 ± 0.6 ve 2.4 + 0.7 idi. Her iki grup da homojen hale getirildi.Kristalloid ve kan kardiyoplejisi aort kökünden verildi. Hastalar 30 ° C'ye kadar soğutuldu. Değerlendirmede aşağıdaki parametreler dikkate alındı: 1. Postoperatif pozitif inotrop velABP desteği 2. Postoperatif CK-MB, LDH, CK ve SGOT enzim seviyeleri 3. EKG değişiklikleri 4. Krosklemp kalktıktan sonra spontan sinüs ritmine dönüş Kan kardiyopleji grubunda hasarla ilgili daha düşük enzim değerleri elde edildi. Birinci grupta 3 ( % 20 ), ikinci grupta 2 ( % 13.3 ) hastada postoperatif erken dönemde ÎABP desteği gerekti. Yine 1. grupta 14 hastada ( % 93.3 ), 2.grupta 1 ( % 6.6 ) hastada postoperatif pozitif inotrop ihtiyacı oldu.İkinci grupta 2 hasta ( % 13.3 ) Mf geçirdi.Her iki grupta ciddi ritm problemi gözlenmedi.Kristalloid kardiyopleji grubunda krosklemp kalktıktan sonra fibrilasyon gözlenirken, kan kardiyoplejisi grubunda sadece 2 hastada fibrilasyon gözlendi ve defibrile edildi.Bu grupta 13 hastada spontan sinüs ritmi döndü. Her iki grupta enzim seviyeleri ile KPB süresi ve AKZ zamanı arasında pozitif doğrusal bir ilişki farkedildi Sonuçlar, kan kardiyoplejisi ile daha iyi bir myokardial koruma sağlanabileceğini düşündürmektedir.Kan kardiyoplejisinin iyi klinik sonuçlar ve düşük enzim seviyeleri ile myokard korunmasının güvenilir alternatif bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. tr_TR
dc.description.abstract Comparison of cardioprotection with crystalloid and cardioplegia in CABG patients and corelation of between CPB time & enzyme values Methots and Results: 30 patients scheduled for elective coronary artery bypass grafting (CABG) were randomly allocated to two groups for myocardial preservation. Crystalloid cardioplegia ( group 1 ), blood cardioplegia ( group 2 ). In group 1, 2.4 ± 0.6 distal anastomoses per patient were performed. In the next group ( group 2 ), the number of distal anastomoses was 2.4 ± 0.7. The demographic profiles were identical. Crystalloid and blood cardioplegia were delivered through the aortic root intermittently.The patient temperature was kept at 30 ° C. The study ptotocol comprised recording of the following parameters: /.Postoperatively positive inotropic and IABP support 2. Postoperatively CK-MB, LDH, SGOT and CK enzyme studies 3. ECG changes ( rhythm disturbances ) 4. Spontaneous sinus rhythm ( after removing cross-clamp ). Postoperatively, the blood cardioplegia group had lower CK-MB values. P values of 1st hour, 6th hour, 18th hour and 36th hour were 0.03, 0.01, 0.01, 0.01 respectively ( using t test ). This group had lower LDH,CK and SGOT enzyme values. Three patients ( 20 % ) in the group 1 and two patients ( 13.3 % ) group 2 needed IABP support in the early postoperative period. 14 patients ( 93.3 % ) in the group 1 and one patient ( 6.6 % ) in the group 2 needed positive inotropic support. 2 patients ( 13.3 % ) in the group 2 suffered postoperative myocardial infarction. There were no rhythm disturbances in both groups. 13 patients in the grup 2 did not receive any electric counter shock, in the other group all patients received electric counter shock ( after removing cross-clamp ). The cross-clamping and cardiopulmonary bypass time were found correlated with enzyme levels. This might indicate that there was an interaction on between the cross- clamping -cardiopulmonary bypass time and enzyme levels. CPB and cross-clamping time demonsrated a positive correlation with enzyme levels ( 1> r > 0 ). Conclusions: The results in this study suggest that better myocardial protection may be thought to occur by blood cardiopegia. We can say that blood cardiopegia is a safe alternative way of myocardial protection with good clinical results and lower enzyme levels tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Myocardium tr_TR
dc.subject Miyokard tr_TR
dc.subject Crystalloids tr_TR
dc.subject Kristalloid tr_TR
dc.subject Cardioplegic solutions tr_TR
dc.subject Kardiyoplejik solüsyonlar tr_TR
dc.subject Heart arrest induced tr_TR
dc.subject Kalp durdurulması tr_TR
dc.subject Tissue preservation tr_TR
dc.subject Doku prezervasyonu tr_TR
dc.subject Kardiyovasküler cerrahi tr_TR
dc.subject Cardiovascular surgery tr_TR
dc.title Myokard korunmasında kristalloid ve kan kardiyoplejisi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR4853


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account