Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bazı antimikrobiyel ilaçların plazma ve lenf sıvısındaki farmakokinetik profillerinin karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.