Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Broyler yemine katılan Polivinilpolipirolidan(PVPP)'un ve diğer bazı adsorbanlarla karışımlarının aflatoksikozise karşı koruyucu etkinliklerinin belirlenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.