Selcuk University Digital Archive Systems

Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin laktik asit eliminasyonuna etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor İnal, Ali Niyazi
dc.contributor.author Harbili, Erbil
dc.date.accessioned 2015-11-13T14:07:40Z
dc.date.available 2015-11-13T14:07:40Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Harbili, E. (1998). Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin laktik asit eliminasyonuna etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2818
dc.description.abstract Bu çalışmada, yoğun egzersiz sonrası aktif dinlenmenin laktik asit eliminasyonuna olan etkisi araştırıldı. Araştırmaya yaşı 22.2 ± 2.09 yıl, boyu 173 ± 5.52 cm ve kilosu 69.19 ± 5.19 kg olan 22 aktif sporcu katildi. Araştırmadan bir hafta önce deney grubunun VOa max'lan ölçüldü. Her deneğin VCh max'ının %3 5'indeki yük aktif dinlenme yükü olarak hesaplandı. Denekler 75 watt yükte iki dakika süreyle ısındırıldı. Sonra vücut ağırlıklarının kilogramı basma 95 gramlık yük uygulanarak \vingate testi yapıldı. Wingate testinden sonra 10 dakika süreyle grubun yansına pasif dinlenme (PD), diğer yansına (VCh max %35) yükte aktif dinlenme yaptırıldı. Aynı deneklere wingate testi 24 saat sonra tekrar uygulandı ve daha önce aktif dinlenme yapanlar pasif, pasif dinlenme yapanlar aktif dinlendirildi. İstirahatte, test bitimlerinde, aktif ve pasif dinlenmenin 5. ve 10. dakikalarında venöz kan örnekleri alınarak kan laktik asit düzeyleri belirlendi. Kalp atimi ölçümleri ise, İstirahatte, test bitiminde ve dinlenmelerin 10. dakikasında yapıldı. Aktif ve pasif dinlenme öncesi yaptırılan wingate testleri zirve gücü, ortalama gücü ve yorgunluk indeksleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05). İstirahat ve test bitimi kalp atımları arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken (P>0.05), dinlenmelerin 10. dakikaları arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur (PO.05). İstirahat, test bitimi ve dinlenmelerin 5. ve 10. dakika kan laktik asit düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05 ). 28 Laktik asit düşüş hızlan karşılaştırıldığında aktif dinlenmenin 5. ve 10. dakika arasında 0.01 seviyesinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (PO.01). Pasif dinlenmenin 5 ile 10. dakikası arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aktif ve pasif dinlenmenin 10. dakikasındaki hemotokrit değerleri arasında 0.05 seviyesinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak, yoğun egzersizler sonrası aktif dinlenmenin pasif dinlenmeye göre laktik asit eliminasyonunda daha etkili olduğu kanaatine varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this research, the effect of active recovery on lactic acid elimination formed after İntensive exercise was studied. 22 active sportsmen (age 22.2 ± 2, 09 years, height 173 ± 5.52 cm, weight 69, 19 ± 5.19 kg) participated to this study. A week before the study, ali the subjects VOa max were measured. The load at 35 % VÛ2 max of each subject was calculated as an active recovery load. The subjects were warmed - up at 75 watt for two minutes. Then the wingate test was done perfonning 95 gr. kg"1 to each subject. After wingate test, for ten minutes and the other half were performed active recovery at 35 % VOa max load. After wards 24 hours, the wingate test was reperfonned to the same subjects and this time those who had passive recovery were performed active recovery and those who had active recoery were performed passive recovery. For blood lactate concentration, blood samples were taken at 501 and 10* minutes of active and possive recovery at the rest and at the end of the tests. Heart rate measurements were done respectively at the rest, at the end of the test and the l O111 minutes of both active and possive recoveries. No significant differences between power outputs of wingate tests done before active and possive recoveries were found ( P > 0.05). 30 While no significant differencies between the heart rates at the rests and at the end of the tests were found ( P > 0.05), a significant difference were found at 10th minutes of the possive and active recoveries ( P < 0.05). No significant differencies between blood lactate values at the 5th and 10th minutes of the recoveries, at the rests and at the end of the tests ( P > 0.05). When compored, between the 5th and 10th minutes of the active recovery, at reduce rate of blood lactate, a significant difference was found (P <0.01). However, no significant diffrencies were found at the same duration of the passive recovery. A significant difference of 0.05 rate between hematocrit values at 10th minutes of active andpassive recovery. As a result, it came out that active recovery is more effective than passive recovery in lactic acid elimination after intensive exercise. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Energy metabolism tr_TR
dc.subject Enerji metabolizması tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Antrenman tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Laktik asit tr_TR
dc.subject Lactic acid tr_TR
dc.title Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin laktik asit eliminasyonuna etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of active recovery on lactic acid elimination formed after intensive exercise tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account