Selcuk University Digital Archive Systems

Güreşçilerde hazırlık dönemi antrenman programları içerisinde fiziksel çalışmaların kassal kuvvet üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor İnal, Ali Niyazi
dc.contributor.author Akbal, Metin
dc.date.accessioned 2015-11-13T14:01:43Z
dc.date.available 2015-11-13T14:01:43Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Akbal, M. (1998). Güreşçilerde hazırlık dönemi antrenman programları içerisinde fiziksel çalışmaların kassal kuvvet üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2817
dc.description.abstract Bu çalışmayla güreşçilerde hazırlık dönemi antrenman programlan içerisinde fiziksel çalışmaların, kassal kuvvet üzerine etkileri araştırılmaya çalışıldı. Bu amaçla Konya ilinde güreş sporunda faaliyet gösteren kulüplerden elit düzeydeki yirmi güreşçi deney grubu, yirmi güreşçide kontrol grubu olmak üzere toplam kırk güreşçi çalışma kapsamına alındı. Deney grubundaki güreşçiler tarafımızdan hazırlanan örnek bir antrenman programına tabi tutulurken kontrol grubundaki güreşçiler kendi kulüplerinde antrenörleri tarafından uygulanan antrenman programını sergilediler. Araştırma kapsamındaki sporculara çalışmalara başlamadan önce yaş, spor yaşı, boy, kilo, pençe kuvveti, bacak kuvveti, sırt kuvveti, cooper testi ile dikey sıçrama testi olmak üzere toplam 9 ölçüm ve test yapıldı. Üç aylık hazırlık dönemi antrenmanlarından sonra aynı ölçüm ve testler tekrar yapıldı. İki ölçüm arasındaki farklılıklar (t) testi ile araştırıldı. Bunlara ilaveten değişkenlerin korelasyon matriksleri hesaplandı. Bu araştırmada deney ve kontrol grubundaki güreşçilere uygulanan ölçümlerde iki grup arasında yaş, spor yaşı boy ve kilo ortalamaları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunamadı (P>0.05). Araştırma güreşçilerin ortalama bacak ve sırt kuvvetleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiki açıdan 0.01 seviyesinde anlamlı fark bulunmuştur (PO.01). Her iki grubun ortalama max VO2 ile pençe kuvvetleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiki açıdan 0.05 seviyesinde anlamlı fark bulunmuştur (PO.05). İki grubun ortalama dikey sıçrama mesafeleri karşılaştırıldığında ise istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>0.05). 34 Sonuçta yapılan dinamometrik testler ile (pençe kuvveti, sut kuvveti, bacak kuvveti) cooper testinde iki grup arasında istatistiki açıdan 0.05 ve 0.01 seviyesinde anlamlı farklılıklar meydana geldiği görüldü. Deney grubuna uygulanan antrenman programının güreşçilerin kuvvetinin geliştirdiğini ve hazırlık dönemi antrenmanlarında uygulanabilir olduğu sonucuna varıldı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the physical effects of exercises on the muscular power of wrestlers in the preparatory term training programs have been tried to be investigated. For this purpose, forty elite wrestler attending to the MEDAŞ Tek Meram Spor, Belediye Spor, Wrestler Sport Education Center from clubs which are having activities on wrestler sport in city of Konya have been included in working scope, twenty of whom were in test group, and twenty of whom were in control group. Those of wrestlers in test group have been undergone a sample training program and those of wrestlers in control group have shown the training program which was usually applied by their trainer in the club. Before starting the exercises, total nine measurements and tests which were age, sport age, height, weight, hand grip strength, leg strength, back strength, cooper test and vertical jumping test have been applied and tested. The same measurements and tests repeated after the of three months preparatory term exercises. The differences between two measurements have been investigated by t-test. In addition, the correlation matrixes of variables have been calculated. At the end of this investigation, the differences in the age, sport age, height, weight and vertical jump were not found statistically significant between the control group and the test group at confidence level of 0.05 (P>0.05). These were significant differences between the leg and back strength of control group and the leg and back of test group at the level 0.01 (PO.01). 36 These were significant differences between the hand grip strength and VO2 max. of control group and the hand grip strength and VO2 max. of test group at the level of 0.05 (PO.05). It could be concluded that the training program applied to the test group improved the power of them so that it could be applied in the preparatory term exercises for wrestlers tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Muscular power tr_TR
dc.subject Kas kuvveti tr_TR
dc.subject Wrestlers tr_TR
dc.subject Güreşçiler tr_TR
dc.subject Wrestling tr_TR
dc.subject Güreş tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Antrenman tr_TR
dc.title Güreşçilerde hazırlık dönemi antrenman programları içerisinde fiziksel çalışmaların kassal kuvvet üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative The Physical of exercises on the muscular power of wrestlers in the preparatory term training programs tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account