Selcuk University Digital Archive Systems

14-16 yaş genç futbolcularda intensiv interval antrenman metodunun aerobik ve anaerobik güce etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaya, Yalçın
dc.contributor.author Altın, Mehmet
dc.date.accessioned 2015-11-13T13:56:22Z
dc.date.available 2015-11-13T13:56:22Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Altın, M. (1998). 14-16 yaş genç futbolcularda intensiv interval antrenman metodunun aerobik ve anaerobik güce etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2816
dc.description.abstract Bu çalışmada, intensiv interval antrenman metodunun 14-16 yaş grubu genç erkek futbolcuların aerobik ve anaerobik güçlerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın başlangıcında tüm sporcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra araştırmaya katılacak olan 30 kişilik deney grubunun ve aynı sayıdaki kontrol grubunun boy ve kiloları tespit edildi. İki grubun anaerobik güçleri dikey sıçrama testi, aerobik güçleri ise cooper testi ile belirlendi. Deney grubuna intensiv interval antrenman metodu uygulanırken; kontrol grubu ise, mutad antrenmanlarına devam etti ve bu süreç on hafta devam ettirildi. On haftanın sonunda iki grubun anaerobik ve aerobik güçleri aynı standartlarda tekrar ölçüldü ve ilk değerleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlar, ilk değerler ile sonraki değerler ve sonuçtaki fark değerleri mukayeseli şekilde istatistiksel olarak değerlendirilip yorumlandı. Bu sonuçlara göre deney grubuna uygulanan antrenman sonrasında, sporcuların cooper testi ortalamaları 57.7 metrelik bir artışla 2785.4 ± 127.9 metreden 2843.1 ± 143.9 metreye yükselmiş ve bu artışın istatistiki açıdan anlamlı olduğu (P<0.05) ve cooper testi ölçüm sonuçlan arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu görüldü (PO.005). 28 Kontrol grubunu oluşturan sporcuların antrenmanlar sonrası sporcuların, dikey sıçrama mesafeleri (anaerobik güçleri) 0.30 santimetrelik bir artışla 42.66 ± 4.47 santimetreden 42.96 ± 4.54 santimetreye, cooper testi ölçüm sonuçlan (aerobik güçleri) 7.8 metrelik bir artışla 2729.5 ± 256.8 metreden 2737.3 ± 237.2 metreye çıkmasına rağmen bu sonuçlar istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). Deney grubunun antrenman süreci sonrası dikey sıçrama mesafeleri 0.30 santimetrelik bir artışla 43.53 ± 447 santimetreden 43.83 ± 4.54 santimetreye çıkmasına rağmen istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (P>0.05). Bu değerlendirme sonuçlarına göre, araştırmada ele alınan intensiv interval antrenman metodunun 14-16 yaş genç erkek futbolcuların, aerobik güçlerini artırmada önemli ve geçerli bir antrenman metodu olduğu ileri sürülebilir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effects of the interval training method to the aerobic and anaerobic power was investigated in young male football players aged 14 to 16 years. At the beginning of the investigation all sportsmen passed through a madical examination. After this, the weight and height of subjects were measured 30 subjects were included in each test group and control group. The anaerobic power of both groups was measured with vertical jump-up test and the aerobic power with the cooper test. While the intensive interval taining method were being applied to the test group, on the other hand the control group continued their routin trainings and thesee taraining programs lasted 10 weeks. After 10 weeks period the anaerobic and aerobic powers of either group were measured with the same standards and compared with the first measures. Results consisted of pretest postest measures and final difirences avaluated statiscally. According to test results, after the training applied to the test group, the cooper test averages of teh sportsmen recorded a rise to 2843. 1 ± 143.9 m from 2785.4 ± 127.9 m with an increase of 57.7 m and this increase was found statiscally significant diffrence between cooper's test results (P<0.05). 30 After the regular trainings of the control groups, although the vertical jump-up test distance (anaerobic power) of the participants recorded a rise to 42.96 ± 4.54 cm from 42.66 ± 4.47 cm with an increase of 0.30 cm and cooper test results (aerobic power) rised to 2737.3 ± 237.2 m with an increase of 7.8 m. these tests results was not found statiscally significant (P>0.05). Although a the vertical jump-up distances had an increase of 0.30 cm had rised to 43.83 ± 4.54 cm from 43.53 ± 4.47 cm was not found statiscally significant differences (P>0.05). According to these test results, it was concluded that the intensive interval training method that is subjects of these study is an impotent an effective training method applied to young male sportsman aged 14-16 years. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Football tr_TR
dc.subject Aerobik güç tr_TR
dc.subject Futbol tr_TR
dc.subject Aerobic power tr_TR
dc.subject Anaerobik güç tr_TR
dc.subject Anaerobic power tr_TR
dc.subject Antrenman tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.title 14-16 yaş genç futbolcularda intensiv interval antrenman metodunun aerobik ve anaerobik güce etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effects of intensive interval training method on aerobic and anaerobic power in the junior, male football playersof 14-16 age group tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account