Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sağlıklı ve deneysel olarak peritonit oluşturulmuş farelerde florokinolon grubu antibiyotiklerin süperoksid dismutaz ve glutasyon peroksidaz enzimleri üzerindeki etkinliğinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.