Selcuk University Digital Archive Systems

Osman Şevki Bey'in Türkçe öğretimindeki yeri ve Yeni Usul Talim-i Kıraat (Beşinci Kısım) adlı eseri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kırbıyık, Mehmet
dc.contributor.author Aslan, Fatma Şükran
dc.date.accessioned 2015-11-05T11:41:03Z
dc.date.available 2015-11-05T11:41:03Z
dc.date.issued 2011-02-11
dc.identifier.citation Aslan, F. Ş. (2011). Osman Şevki Bey'in Türkçe öğretimindeki yeri ve Yeni Usul Talim-i Kıraat (Beşinci Kısım) adlı eseri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2783
dc.description.abstract Bu çalışmada, günümüzde Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Okulları adı altında varlığını sürdürmekte olan Selanik Terakki Mektebi adlı özel okulda uzun yıllar çeşitli vazifelerde çalışmış ve usul-i cedit anlayışını esas alarak Türkçe kıraat kitapları kaleme almış olan Osman Şevki Bey'in, Türkçe öğretiminde uyguladığı yöntemler üzerinde durulmuş ve yazarın Beşinci Kısım Yeni Usul Talim-i Kıraat adlı eseri eski yazıdan yeni yazıya aktarılmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak Osman Şevki Bey'in eserlerinde ortaya koyduğu uygulamalar incelenmiştir. Söz konusu incelemeler sonucunda Osman Şevki Bey'in Türkçe öğretimi ve genel olarak bütün eğitim sürecinde üzerinde önemle durduğu noktaların ahlak eğitimi ve vazife bilinci olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Osman Şevki Bey'in, günümüz ifadesiyle anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalışan ve eğitimi günlük hayatla bütünleştirerek sonu olmayan bir süreç şeklinde tasavvur eden aydın fikirli bir eğitimci olduğunu söylemek mümkündür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we have undertaken an evaluation of the Turkish-teaching methods applied by Osman Şevki Bey, who for many years held several positions at the private school Selanik Terakki Mektebi (continuing its existence in our day under the name Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Okulları) and prepared Turkish reading textbooks with the usul-i cedit perspective as his point of reference. A book by the author bearing the title Beşinci Kısım Yeni Usul Talim-i Kıraat (the fifth section of The New Method Reading Exercises) has been transcripted accordingly from its original Ottoman script into modern Turkish script and is herewith presented for general appreciation. For our study purposes, content analysis method has been employed to examine the practices that Osman Şevki Bey had put forward in his works. As a result of the aforesaid analysis, it was concluded that the issues that Osman Şevki Bey placed special emphasis on were moral training and duty consciousness both in Turkish teaching classes and in overall educational procedures. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ders programı tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.subject Osman Şevki Bey tr_TR
dc.subject Türkçe öğretimi tr_TR
dc.subject Turkish teaching tr_TR
dc.subject Yeni Usul Talim-i Kıraat tr_TR
dc.title Osman Şevki Bey'in Türkçe öğretimindeki yeri ve Yeni Usul Talim-i Kıraat (Beşinci Kısım) adlı eseri tr_TR
dc.title.alternative The place of Osman Şevki Bey in Turkish language teaching and his book entıtled Yeni Usul Talim-i Kıraat (Beşinci Kısım) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account