Show simple item record

dc.contributor.advisor Taş, İsmail
dc.contributor.author Yeşil, Mustafa
dc.date.accessioned 2014-11-04T13:45:02Z
dc.date.available 2014-11-04T13:45:02Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Yeşil, M. (2007). Fârâbî'nin kelâma bakışı . Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/274
dc.description.abstract Fârâbî İslâm düşüncesindeki en önemli filozoflardan bir tanesidir. O, Aristoteles'in mantık külliyatından esinlenmiş ve onu Arap diline tercüme etmiştir. ?Burhân? bu mantıkî yapının temel öğesidir. ?Diyalektik? (Cedel) tartışmalar da burhâna hazırlayıcı yönü ile bu yapının ikincil öğeleridir. Bu makale Fârâbî'nin referansları doğrultusunda kelâm ilmini analiz etmeye çalışmaktadır. Kelâm ilmi cedelî tartışmaları merkeze alırken, Fârâbî felsefesi metodoloji olarak burhân teorisini merkeze almıştır. Fârâbî'ye göre, mutlak hakikati elde etmek sadece burhân teorisi ile mümkündür. Filozof, kelâm bilginlerinin benimsediği cedelî yöntemin hakikati araştırmak için yeterli bir yöntem olmadığını da iddia eder. Çünkü, bu cedelî yöntemin temel gâyesi hasmı/muhalifi yenmektir; kesinliği elde etmek değil. tr_TR
dc.description.abstract Fârâbî who is one of the most important philosophers in the islamic thought. He inspired by Aristoteles? logical corpus and translated it into Arabic language. Demonstration (Burhân) is the main element of this logical structure. Dialectic (Cedel) arguments is the inferior elements in this structure to prepare the demonstration, too. This article tries to analyse the science of the Kalam (Kelâm) with Fârâbî?s references. The philosophy of Fârâbî centred upon the theory of demonstration as methodology while the Kalam centred the dialectical arguments. According to Fârâbî, to get the certain truth is possible with the only theory of demonstration. The philosopher claims that the theory of dialectic whom accepted the scientists of the Kalam is not a qualified method to search the truth, too. Because, the main aim of this dialectical theory is to knock out the adversary, not to attain the certainty. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İslam anlayışı tr_TR
dc.subject Islamic understanding tr_TR
dc.subject Farabi tr_TR
dc.subject Kelam tr_TR
dc.title Fârâbî'nin kelâma bakışı tr_TR
dc.title.alternative Fârâbî's perspective of islamic theology (kalam) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account