Selcuk University Digital Archive Systems

Kader anlayışının Kur'an bağlamında sosyo-psikolojik tahlili

Show simple item record

dc.contributor.advisor Etöz, Abdülkadir
dc.contributor.author Coşar, Halil İbrahim
dc.date.accessioned 2015-10-23T12:42:09Z
dc.date.available 2015-10-23T12:42:09Z
dc.date.issued 2010-08-04
dc.identifier.citation Coşar, H. İ. (2010). Kader anlayışının Kur'an bağlamında sosyo-psikolojik tahlili. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2735
dc.description.abstract Bu çalışmada kader anlayışının Kur'an bağlamında (dinin bütünlüğü çerçevesinde) sosyo-psikolojik tahlili yapılmaya çalışılmıştır. Öncelikle kader kavramının tanımı yapılmış, tarihsel süreçte, konunun, Cahiliyede algılanışı, yanlış yorumların Kur'an'da gündeme getirilip eleştirilmesi, Peygamber ve Ashabın anlayışı, Kur'an ve Sünnette işlenişi, ifrat ve tefrite kayışın süreçleri, bu konuda oluşan ekoller incelenmiş, daha sonra Allah'ın kudretiyle, insanın (irâde-i cüzî) özgürlüğünü bağdaştırarak Kur'an ve Sünnet çerçevesinde konuyu netleştiren Ehl-i Sünnet ekolünün görüşleri doğrultusunda ele alınmıştır. Kader inancıyla ilgili kavramlar, yüklenen anlamlara göre incelenmiş ve Kur'an bağlamında tahlili yapılmaya çalışılmıştır. Sonuçta Allah'a ait bir sır ve kâinâtın yönetim plânı olan kaderin bizim gibi âciz insanlar tarafından tam anlaşılmasının mümkün olmadığı, ancak bizi ve sorumluluğumuzu ilgilendiren boyutunun anlaşılması için, insanın kendisini ve evreni Allah eksenli olarak tanıması gerektiği üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it has been trying to make socio-psychological analysis the understanding of the fate in context of Qur?an. Firstly, the concept of the fate has been defined and the perception of the issue in ?Cahiliye?, criticising the wrong comments in Qur?an, perception of the Prophet and Ashab, to function to the Qur?an and Sunnah period of to moving to the ifrat and tefrit (extremism), schools which and coming into existence of this issue were examined then human freedom to reconciling God?s competence in the framework of the subject by clarifying the Qur?an and Sunnah the opinion of the Ahl al-Sunnah school was put forward. Fate by believing that examined the meaning of concepts that are installed is tried to be analyzed in the context of the Qur?an. As a result, a divine mystery of fate that we are limited by the presence of full understanding is not possible, but our responsibility to us and the size of interest to understand oneself and the universe Allah axis and its plan according to the recognition and responsibility to put issues can be clarified to express worked. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Islam religion tr_TR
dc.subject İslam dini tr_TR
dc.subject Din psikolojisi tr_TR
dc.subject Psychosocial variables tr_TR
dc.subject Psikososyal değişkenler tr_TR
dc.subject Quran tr_TR
dc.subject Kur'an-ı Kerim tr_TR
dc.subject Fate tr_TR
dc.subject Kader tr_TR
dc.subject Religious psychology tr_TR
dc.title Kader anlayışının Kur'an bağlamında sosyo-psikolojik tahlili tr_TR
dc.title.alternative Socio-psychological analysis of the Koran in the context of understanding the fate tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account