Selcuk University Digital Archive Systems

Seydişehir kırmızı çamur atığının seramik sanatında değerlendirilmesinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hacızade, Fikret
dc.contributor.author Kaya, Emine
dc.date.accessioned 2015-10-23T12:19:01Z
dc.date.available 2015-10-23T12:19:01Z
dc.date.issued 2010-08-27
dc.identifier.citation Kaya, E. (2010). Seydişehir kırmızı çamur atığının seramik sanatında değerlendirilmesinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2733
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında Seydişehir Etibank Alüminyum Fabrikası kırmızı çamur atığının, seramik sanatında değerlendirilmesinin araştırılması amaçlanmıştır. Çevre kirliliği oluşturan kırmızı çamur atığının değerlendirilmesinin araştırılması bu atığın neden olduğu çevre problemlerinin çözümüne katkıda bulunulması ve bunun yanı sıra seramik sanatına yeni bir değer kazandırılması, konunun güncelliğini göstermektedir. Kırmızı çamur atığının seramik sektöründeki araştırmaları ağırlıklı olarak endüstriyel seramiğe yöneliktir. Bu atığın seramik sanatında değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların ise fazla yapılmadığı literatür taramalarından belli olmuştur. Çalışmada söz konusu atığın sanatsal seramiğin astar, sır ve bünye denemelerinde kullanımı araştırılmıştır. Çalışma sırasında, kırmızı çamur atığından hazırlanan dört farklı bünye malzemesinden yapılan formlar üzerinde denendi. Form üzerindeki uygulamaların pişirimi 900ºC' den 1200ºC' ye kadar değişik sıcaklıklarda elektrikli fırında ve oksitleştirici ortamda gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen veriler ve onların tartışmaları ilgili kısımlarda tablo ve resimlerin yardımı ile açıklanmıştır. Yapılan araştırmalar kırmızı çamur atığının sanatsal seramiğin astar ve bünye uygulamalarında daha başarılı olduğunu göstermiştir. Teknolojik inceleme ağırlıklı olan bu tez çalışması sonucunun, tasarımı yapılmış herhangi bir obje üzerinde sanatsal uygulanışı planlaştırılmamıştır. Fakat elde edilen teorik ve pratik uygulama sonuçlarına dayanarak, kırmızı çamur atığının seramik sanatının bazı işlemlerinin (Astarlama, bünye oluşumu, sırlama vb.) uygulamalarında rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Kırmızı çamur atığı, Çevre kirliliği, Seramik sanatı, Seramik astar, Seramik sır, Seramik bünye tr_TR
dc.description.abstract In this thesis statement, the aim was the research of the evaluation of red mud wastes of Seydisehir Etibank Aluminium Factory in ceramic art. The research of the evaluation of red mud waste that leads environmental pollution, the contrubition to the solution to enviromental problems caused by this waste, and besides, a new value of ceramic art point out the contemporary of the subject. The research of red mud waste in ceramic sector is predominantly about industrial ceramic. Besides, It is clear thanks to literature studies that there has been a few studies about the evaluation of this waste in ceramic art. In this study, the use of the waste mentioned earlier in artistic ceramic slip, glaze and body was researched. During the study, red mud waste from materials prepared within four different recipes were tested on the form. The applications on the form were fired in oxidising environment in an electric furnace in a heat of from 900ºC to 1200ºC. The data obtained from experiments and their discussion in the section are described with the help of tables and pictures. The researches have pointed out that red mud waste is more succesful in slip and body applications of artistic ceramic. The result of this technological based thesis statement has not been planned to be applied in an artistic way on any designed object. However, based on the theoretical and practical application results, it points out that red mud waste could be easily used in the applications of some processes (priming, body composition, glazing, etc..) of ceramic art. Key Words: Red Mud Waste, Environmental Pollution, Ceramic Art, Ceramic Liner, Ceramic Glazes, Ceramic Bodies tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mire tr_TR
dc.subject Çamur tr_TR
dc.subject Ceramic tr_TR
dc.subject Seramik tr_TR
dc.subject Ceramic glazes tr_TR
dc.subject Seramik sırları tr_TR
dc.subject Ceramic art tr_TR
dc.subject Seramik sanatı tr_TR
dc.subject Red mud tr_TR
dc.subject Kırmızı çamur tr_TR
dc.subject Seydişehir tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Wastes tr_TR
dc.subject Atıklar tr_TR
dc.title Seydişehir kırmızı çamur atığının seramik sanatında değerlendirilmesinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The research of the evalution Seydisehir of red mud waste in ceramic art tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account