2000, Cilt 1 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Selek, Murat (Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2000)
  Mikrokontrollörler, değişik endüstriyel alanlarda giderek artan hızla yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Buna bağlı olarak, çalışmamızda mikrokontrollörün elektronik haberleşme alanında uygulanması bir proje olarak ...
 • Kocaman, Engin (Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2000)
  Haritacılık hizmetini veren mühendislerin eğitim gördüğü okullarımızın adı “ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü”dür. Fotogrametri önemli ana bilim dallarından birini oluşturmaktadır. Haritacılık hizmetlerinin ...
 • Açıkel, Durmuş Ali (Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2000)
  Ülkemizde ve dünyada küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik alanda büyük önem taşıyan kuruluşlardır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmelerin her safhasında bu tip işletmeleri ...
 • Haşimoğlu, Can; Ciniviz, Murat; Uçar, Gürol (Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2000)
  Fosil kökenli yakıtların teknolojinin gelişmesi ve aşırı kulanım sonucu hızla tükenmesi, araştırmacıları alternatif yakıt arayışına itmiştir. Sudan elde edilebilirliği sayesinde sonsuz bir enerji kaynağı olan hidrojen ...
 • Canlı, Burhan (Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada, sabit yüzey ısı akısı ile ısıtılan bir borunun girişine yerleş tirilen orifis tipi blokajların türbülanslı akışta ısı transferine etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde akışkan olarak hava kullanılmış ...
 • Kurşunel, A. Lütfi (Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2000)
  Ülkemizde son yıllarda geliştirilen compact modüler sistem un fabrikaları, 19942000 yılları arasında birçok ülkeye ihraç edilerek, günümüzde oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Klasik un fabrikaları olarak bilinen 5 katlı ...

View more