Selcuk University Digital Archive Systems

18-22 yaş Taekwon-Do'cularda antrenmanlarının anaerobik güce etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erer, Hüdaverdi
dc.contributor.author Boyalı, Ekrem
dc.date.accessioned 2015-09-08T13:27:50Z
dc.date.available 2015-09-08T13:27:50Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Boyalı, E. (1997). 18-22 yaş Taekwon-Do'cularda antrenmanlarının anaerobik güce etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2643
dc.description.abstract Bu çalışma, değişik kuvvet antrenman metotlarının 18-22 yaş grubu erkek taekwon-do'cuların anaerobik güçlerine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın başlangıcında tüm sporcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra araştırmaya katılacak olan 30 kişilik grubun boy ve kiloları tespit edilip, bu 30 kişilik sporcudan tesadüfi örneklem yöntemiyle 15 'er kişilik iki grup oluşturuldu, İM grubun anaerobik güçleri dikey sıçrama testi ile belirlendi. Dikey sıçrama testinden bir hafta sonra her iki grup, on hafta boyunca, haftada dört saat, patlayıcı kuvvete yönelik farklı kuvvet antrenmanlarına tabi tutuldular. Birinci gruba piramidal antrenman metodu, ikinci gruba tekrar antrenman metodu ağırlık kaldırma yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. 10 haftanın sonunda iki grubun anaerobik güçleri dikey sıçrama testi, ile tespit edilip, ilk değerleri ile karşılaştırılmış, bulgular her grup için tablolar dahilinde değerlendirilip tartışılmıştır. Birinci grup sporculara uygulanan piramidal antrenman metodu sonrasında dikey sıçrama testi ortalamaları 0,96 santimetrelik bir artışla 50. i santimetreden 51.06 santimetreye çıktığı anlaşılmıştır. Bu grubu oluşturan sporcuların anaerobik güçlerinde meydana gelen değişiklik istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Bu sonuç, patlayıcı kuvvete yönelik piramidal antrenman metodunun, tae kwon-do spora ile uğraşan sporcuların anaerobik güçlerinde bir artışa neden olduğunu ifâde eder. 35 İkinci grup sporculara uygulanan tekrar antrenman metodu sonrasında, sporcuların dikey sıçrama testi ortalamaları 1.2 santimetre artışla, 51.2 santimetreden 52.4 santimetreye çıktığı anlaşılmıştır. Bu grubu oluşturan sporcuların anaerobik güçlerindeki artış istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Bu sonuçla çabuk kuvvete yönelik tekrar antrenman metodunun, tae kwon-do sporu ile uğraşan sporcuların anaerobik güçlerinde önemli bir artışa neden olduğu söylenebilir. Bu değerlendirmelerden sonra, araştırmada ele alınan kuvvet antrenman metotlarından piramidal antrenman metodu ile tekrar antrenman metodunun, tae kwon-do'culann anaerobik güçlerini artırmada önemli ve geçerli bir kuvvet antrenman metodu olduğu ileri sürülebilir. tr_TR
dc.description.abstract This study was applied to investigate the effect of various strength trainings on the anaerobic power of the male tae kwon-doer aged 18-22 years. In the begining of the study all sportsman were done health cheching. After determining the weights and heights of the 30 persons of group who will participate to the investigation, two 15 persons of group were formed from this 30 persons of group with the casual exemplification method.The anaerobic power of the two groups were determined with vertical jumping test. After one week from the vertical jumping test (VJT) each group was subject to various strength trainings for the explosive power 4 hours a day during 10 weeks. To fisrt group was applied pyramidal training method. After 10 weeks anaerobic power of both groups was determined with VJT. It was compared with their first vames and results were evaluated and discussed with including tables. After the pyramidal training method that was applied to first group VJT averages rose from 50.1 cm to 51.06 cm with a 0.96 cm incvase. The changes of the anaerobic powers of the sportsmen of this group was found statiscally significant (P<0.05). This conclusion expresses the pyramidal training method for the explosive power caused an increase of the anaerobic power of the tae kwon-doers. After the repetitive training method that was applied to second group VJT averages rose from 51. 2 cm to 52.4 cm with an 1.2 cm increase the incrase of the anaerobic powers of the sporsmen of this group was found statiscally significant (PO.05). With these results we can conclude the training method of the quick power caused an important increase of the anaerobic power of tae kwon-doers. After these evaluations, we can allege pyramidal training method and repetitive training method that were investigated in this study were important and significant training methods. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Martial arts tr_TR
dc.subject Dövüşme sanatları tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Antrenman tr_TR
dc.subject Anaerobic power tr_TR
dc.subject Anaerobik güç tr_TR
dc.subject Aerobic power tr_TR
dc.subject Aerobik güç tr_TR
dc.title 18-22 yaş Taekwon-Do'cularda antrenmanlarının anaerobik güce etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effects of strength training on anaerobic power of 18-22 years old male Taekwon-Dors tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account