Selcuk University Digital Archive Systems

Deneysel olarak oluşturulan kafatası kemik defektlerine yerleştirilen doğal mercan dens ve pöröz hidroksilapatinin histopatolojik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uçkan, İ. Sina
dc.contributor.author Durmuş, Ercan
dc.date.accessioned 2015-09-08T11:18:02Z
dc.date.available 2015-09-08T11:18:02Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Durmuş, E. (1995). Deneysel olarak oluşturulan kafatası kemik defektlerine yerleştirilen doğal mercan dens ve pöröz hidroksilapatinin histopatolojik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2634
dc.description.abstract Bu çalışmada, kalsiyum fosfat seramiklerden dens HA (Osteograf-P) ve doğal olarak elde edilen poröz sığır kaynaklı rezorbe olabilen HA (Os- teograf-N) ile doğal mercanın (Biocoral) kemik oluşumuna etkinliği histopatolojik ve radyolojik olarak birbirleriyle ve kontrol defektleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu amaçla, 12 adet Yeni Zelanda tavsarım, kafatasında frontal ve paryetal kemiklere 4'er adet standart kemik defektleri oluşturuldu. Bu defektlerden üçü, dens HA, poröz HA ve doğal mercan ile dolduruldu, kalan defekt kontrol grubu olarak bırakıldı. Birinci, 3. ve 6. aylarda 4'er tavşan histopatolojik ve radyolojik değerlendirilmeye alındı. Her üç materyal etrafında da altı aylık dönem sonunda belli oranlarda kemikleşme saptandı. Ancak, en az kemikleşme Biocoral partikülleri etrafında oluşurken, en iyi kemikleşme Osteograf-N partikülleri etrafında gözlendi. Sonuçta Biocoral, Osteograf-N, Osteograf-P materyallerinin doku ile uyumlu oldukları ve kontrol örnekleriyle kıyaslandıklarmda kemik iyileşmesini olumlu etkiledikleri gözlendi. Bu üç materyalden, özellikle rezorbe olan HA par- tiküllerinin, membranöz kemik defektlerinde iyileşmeyi arttırdığı ve hız landırdığı gözlendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, efficacy of the bone graft materials known as calcium phosphate ceramic, dense HA (Osteograf-P), bovine derived protein-free natural porous HA (Osteograf-N) and natural coral (Biocoral) were his- topathologically and radiologically investigated and the comparisons between all test groups and the chosen control group were carried out. Twelve New Zealand rabbits were used in this investigation and 4 standard skull defects were made in the frontal and parietal bones. Three of these defects were filled with dense HA, porous HA, natural coral and fourth one was left as the control group. In the sequence of 1., 3. and 6. month periods, 4 rabbits in each period were evaluated histopathologically and radiologically. At the end of 6 month period, all these three materials were surrounded by certain amounts of bone. However, the best osseofication were seen around Osteograf-N particules while the least were around Biocoral particules. As a consequence, compared with that control groups, it was found that Biocoral, Osteograf-N and Osteograf-P had a positive influence on bone healing and exhibited in good biocompatibilty. It was determined in conclusion resorbable HA particules considerably increesed the healing ratio in membranous bone defects. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bone and bones tr_TR
dc.subject Kemikler tr_TR
dc.subject Skull tr_TR
dc.subject Kafatası tr_TR
dc.subject Hydroxyapatites tr_TR
dc.subject Hidroksiapatitler tr_TR
dc.title Deneysel olarak oluşturulan kafatası kemik defektlerine yerleştirilen doğal mercan dens ve pöröz hidroksilapatinin histopatolojik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Histopathologic and radiologic comparative study on the efficacy of natural coral dens and porous hydroxylapatite used in experimental bone defects tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account