Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kompozit ve porselen esaslı lamina vener materyallerin in vitro ve in vivo olarak karşılaştırılmaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.