Selcuk University Digital Archive Systems

Çeşitli kanser vakalarında serum Glutatyon-S Transferaz (GST) izoenzimlerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aköz, Mehmet
dc.contributor.author Vatansev, Hüsamettin
dc.date.accessioned 2015-08-31T06:27:29Z
dc.date.available 2015-08-31T06:27:29Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Vatansev, H. (1995). Çeşitli kanser vakalarında serum Glutatyon-S Transferaz (GST) izoenzimlerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2605
dc.description.abstract Bu çalışma, 25-90 yaşlan arasında (ortalama 54 ± 14) toplam 88 kanserli vaka (43 kadın, 45 erkek) ile 21-69 yaşlan arasında (ortalama 44 ± 14) 40 sağlıklı kişi (20 kadm, 20 erkek) üzerinde gerçekleştirildi. Hastalarda ve sağlıklı kişilerde serum GST-a ve GST-? ile kanserli hastalarda plazma GST-u düzeyleri araştınldı. Çeşitli kanser vakalarına ait GST-a ve GST-? değerleri sırasıyla GIS kanserinde; 5.60 ± 3.74 ng/ml, 35.84 ± 12.04 ng/ml, karaciğer kanserinde; 6.20 ± 2.56 ng/ml, 33.79 ± 9.79 ng/ml, mide kanserinde;5.73 ± 4.91 ng/ml, 38.92 ± 13.69 ng/ml, diğer kanserlerde; 3.46 ± 4.62 ng/ml, 22,99 ± 13.46 ng/ml, toplam kanserlerde; 4.90 ± 4.11 ng/ml, 33.10 ± 13.77 ng/ml olarak bulunurken, kontrol gurubunda bu değerler sırasıyla 4.77 ± 3.24 ng/ml, 23.46 ± 9.81 ng/ml olarak bulundu. Aynca, kanserli hasta grubunda GST-u izoenziminin %59.53 oranında pozitif olduğu tespit edildi ki bu değer sağlıklı kişiler için literatürde verilen değerlerden farklı değildir. Tüm hasta grublan ile kontrol grubuna ait GST-a değerleri arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmazken, GIS, karaciğer, mide ve toplam kanser grublanna ve kontrol grublanna ait GST-? düzeyleri arasında istatistiki açıdan önemli fark olduğu bulundu. Bu sonuçlardan, GST-?'nin özellikle GIS, mide ve karaciğer kanserlerinin teşhisinde önemli bir markır olduğu, GST-u,'nün ise tüm kanser vakaları bir arada değerlendirildiğinde, sağlıklı kişilerden önemli bir farklılık göstermediği sonucuna varıldı. tr_TR
dc.description.abstract This study was carried out on 88 cancer patients (43 females 45 male) aged 25 to 90 years and 40 healthy subjects (20 females 20 male| aged 21 to 69 years. Serum GST-a and GST-? of both cancer patients and healthy controls and plasma GST-|i level of cancer patients were investigated. GST-a and GST-? levek of patients with GIS, liver and stomach cancers were 5.60 ± 3.74 ng/ml and 35.84 ± 12.04 ng/ml, 620 ± 2.56 ng/ml and 33.79 ± 9.79 ng/ml and 5.73 ± 4.91 ng/ml and 38.92 ± 13.65 ng/ml respectively. The same parameters of patients with other type of cancers and those of total cancer group were 3.46 ± 4.62 ng/ml and 22.99 ± 13.46 ng/ml and 4.90 ±4.11 ng/ml and 33.10 ± 13.77 ng/ml respectively. On the other hand, GST-a level of the control group was 4.77 ± 3.24 ng/ml and GST-7t level was 23.46 ±9.81 ng/ml. Also, the positivity of GST-u. izoenzyme of cancer patients was 59.53% which was not significantly different from that of healthy subjects recorded in literature. As a result, no significant differejKtbetween GST-a level of the control group and cancer patients was found whereas the difference between GST-7t levels of the control group and that of patients with GIS, liver and stomach cancer and total cancer group was statistically significant. From these results, GST-it was concluded to be a significant marker for GIS, stomach and the liver cancers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Isoenzymes tr_TR
dc.subject İzoenzimler tr_TR
dc.subject Tumor markers-biological tr_TR
dc.subject Tümör markerleri-biyolojik tr_TR
dc.subject Neoplasms tr_TR
dc.subject Neoplazmlar tr_TR
dc.subject Glutathione transferase tr_TR
dc.subject Glütatyon transferaz tr_TR
dc.title Çeşitli kanser vakalarında serum Glutatyon-S Transferaz (GST) izoenzimlerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Gluthathion S-Transferase (GST) and its izoenzymes in various cancer patients and healthy controls tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account