Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Çeşitli kanser vakalarında serum Glutatyon-S Transferaz (GST) izoenzimlerinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.