Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Resim-İş Eğitimi Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Resim-İş Eğitimi Koleksiyonu

 

Recent Submissions

  • Özdemir, Şazimet Selen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
    Bu arastırmanın amacı Görsel Sanatlar ögretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Arastırmadaki amaca ulasmak için; Arastırmacı tarafından gelistirilen veri toplama aracı, 2006-2007 egitim-ögretim ...
  • Saydam, Halil İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
    Toplumların gelişebilmesi, nitelikli bir eğitime bağlıdır. Eğitimin nitelikli bir hale gelebilmesi için duyguların ve sezgilerin eğitimi olan, sanat eğitimine ihtiyaç vardır. Sanat eğitimi, bireye duygularını şekillendirebilmeyi, ...
  • Türe, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
    Toplumsal ve siyasi olayların gündemden inmediği çağımızda, toplumsal sanatın her zaman taraftar bulacağı bir gerçektir. Bu alanda çalışan sanatçıların eserleri, belli bir politikaya hizmet etmekten çok, toplumsal gerçekçiliğin ...
  • Atan, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)

View more