Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yayın tarihi için SBE, Yüksek Lisans, Resim-İş Eğitimi Koleksiyonu listeleme

Yayın tarihi için SBE, Yüksek Lisans, Resim-İş Eğitimi Koleksiyonu listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Atan, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
  • Türe, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
    Toplumsal ve siyasi olayların gündemden inmediği çağımızda, toplumsal sanatın her zaman taraftar bulacağı bir gerçektir. Bu alanda çalışan sanatçıların eserleri, belli bir politikaya hizmet etmekten çok, toplumsal gerçekçiliğin ...
  • Saydam, Halil İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
    Toplumların gelişebilmesi, nitelikli bir eğitime bağlıdır. Eğitimin nitelikli bir hale gelebilmesi için duyguların ve sezgilerin eğitimi olan, sanat eğitimine ihtiyaç vardır. Sanat eğitimi, bireye duygularını şekillendirebilmeyi, ...
  • Özdemir, Şazimet Selen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
    Bu arastırmanın amacı Görsel Sanatlar ögretmenlerinin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Arastırmadaki amaca ulasmak için; Arastırmacı tarafından gelistirilen veri toplama aracı, 2006-2007 egitim-ögretim ...