Selcuk University Digital Archive Systems

Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda insülin ve alfa-tokoferol tedavisinin serum sitokin düzeyleri ve dişeti iNOS ve CD95 ekspresyonu üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alptekin, Nilgün Özlem
dc.contributor.author Hatipoğlu, Mükerrem
dc.date.accessioned 2015-07-08T08:31:17Z
dc.date.available 2015-07-08T08:31:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Hatipoğlu, M. (2011). Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda insülin ve alfa-tokoferol tedavisinin serum sitokin düzeyleri ve dişeti iNOS ve CD95 ekspresyonu üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2553
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, deneysel periodontitis ve streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan/oluşturulmayan sıçanlarda ? -tokoferol ve/veya insülin'in alveoler kemik kaybı, dişeti iNOS ve CD95 + hücre sayılarına etkilerini araştırmaktır. Toplam 60 adet Sprague Dawley sıçan üç gruba ayrıldı: Grup I: Diyabetsiz grup, Grup II: STZ ile diyabet oluşturulan grup, Grup III: STZ ile diyabet oluşturulan ve insülin terapisi verilen grup (4 U/gün). Tüm hayvanlara anestezi yapıldı ve 3/0 ipek sütur mandibular alt molar dişlerin çevresine yerleştirildi. Tüm gruplar serum fizyolojik (Grup IA, Grup IIA, Grup IIIA) ve ? -tokoferol (40mg/kg/gün) enjekte edilen gruplara (Grup IB, Grup IIB, Grup IIIB) ayrıldı. Üç haftalık süre sonunda tüm sıçanlar kurban edildi ve dokular histometrik ve immünohistokimyasal ölçümler için nötral tamponlanmış %10'luk formaldehit solüsyonunda sabitlendi. Alveoler kemik kaybı (AKK), dişeti iNOS+ ve CD95+ hücre sayıları görüntü analiz programı kullanılarak analiz edildi. Serum IL-1 ? , IL-4 ve IL-6 konsantrasyonları ticari ELISA kitleri kullanılarak ölçüldü. İstatistiksel kıyaslamalar için iki-yönlü varyans analizi, tek-yönlü varyans analizi ve Tukey HSD kullanıldı p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edildi. Çalışmanın sonunda gruplar arasında AKK ve serum sitokin konsantrasyonları farklı bulunmadı (p>0,05). Alfa-tokoferol uygulaması Grup IB, Grup IIB ve Grup IIIB'deki dişeti iNOS+ ve CD95+ hücre sayılarını, serum fizyolojik (Grup IB, Grup IIB ve Grup IIIB) gruplarına kıyasla baskıladı (p<0,05). Grup IIA'daki sıçanlar Grup IA ve Grup IIIA'ya göre daha fazla düzeyde iNOS+ ve CD95+ hücre sayısı gösterdi (p<0,05). Grup IB ve Grup IIIB'deki dişeti iNOS+ ve CD95+ hücre sayıları benzer bulundu (p>0,05). Bu araştırmanın sınırları içerisinde, ? -tokoferol'ün deneysel periodontitis oluşturulmuş STZ ile diyabet oluşturulmuş/oluşturulmamış sıçanlarda dişetindeki oksidatif hasarı ve apoptotik hücre ölümünü azalttığı ve ayrıca insülinin etkinliğini arttırdığı ileri sürülebilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate the effects of ? -tocopherol and/or insulin administration on alveolar bone loss, number of inductible nitric oxide synthase (iNOS)+, CD95+ cells in gingival tissues and serum cytokine concentrations in rats with experimental periodontitis with/without streptozotocin (STZ)-induced diabetes. Sixty male Sprague Dawley rats were divided into three groups: Group I: non-diabetic group, Group II: STZ-induced type I diabetes, Group III: STZ induced type I diabetes and insulin therapy (4 U/day). All animals were anesthetized, and 3/0 silk sutures were placed at the gingival margin level of the mandibular right first molars. All groups divided into two subgroups; thirty rats was injected with saline (Group IA, Group IIA, Group IIIA) and other thirty rats (Group IB, Group IIB, Group IIIB) was injected with ? -tocopherol (40mg/kg/day). After 3 weeks, all rats were sacrified and the tissues were fixed using neutral buffered %10 formaldehyde solution for histometrical and immunohistochemical investigation. Alveolar bone loss (ABL), number of iNOS+ and CD95+ cells in gingival tissues were analyzed by using image analysis program. The concentrations of serum IL-1 ? , IL-4 and IL-6 levels were measured by using commercial ELISA kits. Statistical comparisons were performed by using two-way analysis of variance, one way analysis of variance and Tukey HSD, with significance set at p<0,05. At the end of the study, there were no statistically significant differences in ABL and serum cytokine concentrations between the study groups (p ? 0,05). Administration of ? -tocopherol were suppressed number of iNOS and CD95+ cells in gingival tissues in Group IB, Group IIB, Group IIIB rats, compared to saline groups (Group IA, Group IIA, Group IIIA) (p<0,05). Rats from group IIA showed significantly higher levels in number of iNOS+ and CD95+ cells compared with rats from Group IA and Group IIIA (p<0,05). The number of iNOS and CD95+ cells in gingival tissues were similar levels in Group IB and group IIIB (p ? 0,05). Within the limits of this study, it can be suggested that ? -tocopherol decreases oxidative damage and apoptotic cell death in gingival tissues of rats with experimental periodontitis with/without STZ-induced diabetes and also improves the action of insulin. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Insulin tr_TR
dc.subject İnsülin tr_TR
dc.subject Tocopherol tr_TR
dc.subject Tokoferol tr_TR
dc.subject Rats tr_TR
dc.subject Sıçanlar tr_TR
dc.subject Streptozotocin tr_TR
dc.subject Streptozotocin tr_TR
dc.subject Cytokines tr_TR
dc.subject Sitokinler tr_TR
dc.subject Periodontitis tr_TR
dc.subject Periodontit tr_TR
dc.subject Periodontal diseases tr_TR
dc.subject Periodontal hastalıklar tr_TR
dc.subject Nitric oxide tr_TR
dc.subject Nitrik oksit tr_TR
dc.subject Gingiva tr_TR
dc.subject Diabetes mellitus tr_TR
dc.title Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda insülin ve alfa-tokoferol tedavisinin serum sitokin düzeyleri ve dişeti iNOS ve CD95 ekspresyonu üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative The effects of insulin and alpha-tocopherol therapy on serum cytokine levels and iNOS and CD95 expression on gingival tissues of rats with experimental periodontitis and streptozotosin-induced diabetes tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account