Selcuk University Digital Archive Systems

Ağartma ajanlarının, seromer ve porselenlerin renk stabilitesi ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aykent, Filiz
dc.contributor.author Kara, Haluk Barış
dc.date.accessioned 2015-07-06T11:10:45Z
dc.date.available 2015-07-06T11:10:45Z
dc.date.issued 2010-01-17
dc.identifier.citation Kara, H. B. (2010). Ağartma ajanlarının, seromer ve porselenlerin renk stabilitesi ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2540
dc.description.abstract Bu çalışmada iki farklı ağartma ajanı kullanılarak beş farklı restoratif materyalinin renk stabilitelerinin ve yüzey pürüzlülüklerinin in vitro olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Porselen materyali olarak ultra düşük ısı porseleni (Finesse), düşük ısı porseleni (Vita VM9), 2 ısı ve basınçla şekillendirilen porselen ( IPS Empress 2 - IPS e-Max Press), bir seromer (Estenia), beyazlatma ajanı olarakta % 10 hidrojen peroksit içeren Opalescence treswhite supreme ağartma jeli ve % 10 karbamid peroksit içeren Opalescence ağartma jeli tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan örnekler 10 mm çapında, 2 mm kalınlığında hazırlanmıştır. Her grup için 12'şer örnek olmak üzere 2 ana grup oluşturulmuştur. Örnekler deneye başlamadan önce 24 saat distile suda bekletilmiş ve başlangıç ölçümleri alınmıştır. Hidrojen peroksit uygulanan örneklere günde 1 saat 10 gün, karbamit peroksit uygulana örneklere günde 8 saat 14 gün beyazlatma ajanı uygulanmıştır. Ölçümler 2 hafta sonrasında tekrarlanmıştır. Renk ölçümleri için spekrofotometre (Vita Easyshade Compact, Vita Vita Zahnfabrik H Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackigen Germany), yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için profilometre cihazı (Surftest Analyzer 402, Mitutoyo Corporation, Kawasaki, Kanagawa, 213-8533 Japan), SEM görüntülerinin elde edilmesinde taramalı elektron mikroskopu (LEO 440, Electron Microscopy Ltd., Cambridge, UK) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak Windows ortamında gerçekleştirildi. Sonuçlar, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis testi ve t-testi istatistiksel analizleri yapılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak alındı. Çalışmanın sonucunda; beyazlatma materyali uygulanan tüm gruplar arasında renk ve yüzey pürüzlülük değeri değişimleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. HP uygulanan gruplarda en fazla renk değişimi kayda değer bir şekilde Estenia örneklerde gözlemlenirken, KP uygulanan gruplarda gözle farkedilebilecek şekilde Estenia ve Empress 2 gruplarında gözlemlenmiştir. Ağartma işlemi sonrası meydana gelebilecek renk ve yüzey pürüzlülüğü değişikliklerinden kaçınmak için ağartma işlemi sırasında mevcut restoratif materyaller (özellikle polimer içerikli olanlar) korunmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this In vitro study is evaluate the color changes and surface roughness of five different restorative material after exposing two bleaching agents. As porcelain material; an ultra low fusing porcelain (Finesse), a low fusing porcelain (Vita VM9), two heat-pressed glass ceramic (IPS Empress 2 - IPS e.max Press), a ceromer (Estenia), and as home bleaching agents % 10 hydrogen peroxide Opalescence treswhite supreme gel and % 10 carbamide peroxide Opalescence gel were choosen. The speciments were fabricated in a diameter of 10 mm and in a thickness of 2 mm. Two experimental groubs having 12 speciments were occured. Before the experiment was started the samples were left in distiled water for 24 haurs and than the initial measuraments were taken. The samples which were applied with hydrogen peroxide bleaching gel were exposed to bleaching agents 1 hours daily for 10 days, the samples which were applied with carbamide peroxide bleaching gel were exposed to bleaching agents 8 hours daily for 14 days. For color measurements; spectrophotometer (Vita Easyshade Compact, Vita Vita Zahnfabrik H Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackigen Germany), for surface roughness measurement a profilometer (Surftest Analyzer 402, Mitutoyo Corporation, Kawasaki, Kanagawa, 213-8533 Japan) and for obtaining SEM micrographies SEM Microscope (LEO 440, Electron Microscopy Ltd., Cambridge, UK) have been used. The statistical analysis?s were performed with using SPSS 15.0 program at the Windows environment. The results were evaluated by OneWay ANOVA, Kruskal-Wallis test and t-test statistical analysis?s. The statistical meaningful level was accepted as p < 0.05. In conclusion, it was found statistically significant difference among the surface roughness and color changes of all test groups after exposing bleaching agents. Appreciable change was observed in the Estenia speciments which treated with the HP and noticable change observed in the Estenia and IPS Empress 2 speciments which treated with the CP. Restorations (especially polimer content) should be protected before any bleaching for fear of roughness and color change. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Surface roughness tr_TR
dc.subject Yüzey pürüzlülük tr_TR
dc.subject Bleaching tr_TR
dc.subject Renk açma tr_TR
dc.subject Tooth bleaching tr_TR
dc.subject Diş beyazlatma tr_TR
dc.subject Dental porcelain tr_TR
dc.subject Dental porselen tr_TR
dc.subject Dental materials tr_TR
dc.subject Dental materyaller tr_TR
dc.subject Bleaching tr_TR
dc.subject Ağartma tr_TR
dc.title Ağartma ajanlarının, seromer ve porselenlerin renk stabilitesi ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects of bleaching agents on surface roughness and colour stability of ceromer and porcelains tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account