Selcuk University Digital Archive Systems

Çeşitli yaş gruplarınca kullanılan bilgisayar klavye ve mauslarında mikro floranın araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uçan, Uçkun Sait
dc.contributor.author Yener, Osman
dc.date.accessioned 2015-07-06T07:51:29Z
dc.date.available 2015-07-06T07:51:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Yener, O. (2011). Çeşitli yaş gruplarınca kullanılan bilgisayar klavye ve mauslarında mikro floranın araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2532
dc.description.abstract Bu çalışmada, Konya il merkezinde Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde muhtelif internet kafelerdeki bilgisayar klavye ve mauslarında mikroorganizma yoğunluğunu saptamak amacıyla bakteri ve mantarların identifikasyonu yapıldı. İnternet kafelerden, Selçuk Üniversitesi kampüsünde üniversite öğrencilerinin kullandığı bilgisayar merkezindeki bilgisayar klavye ve mauslarından ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyelerinin ofislerindeki bilgisayar klavye ve mauslarından 100'er olmak üzere toplam 300 örnek alındı. Mikrobiyolojik yoklamalarda 300 örnekten 202 (% 67.3)'sinde bakteri üremesi gözlenirken toplam 339 bakteri suşu izole edildi. Toplam 339 suştan 205 (% 60.47)'i KNS (Koagülaz Negatif Stafilokoklar), 111 (% 32.74)'i otoaglünitasyon gösteren stafilokoklar, 2 (% 0.58)'si S. aureus, 2 (% 0.58)'si Kocuria rosea, 3 (% 0.88)'ü K.kristinae, 1 (% 0.29)'i Leunocostoc mesenteroides, 2 (% 0.58)'si Micrococcus luteus, 7 (% 2.06)'si Enterococcus cloacae, 3 (% 0.88)'ü Stenotrophomanas maltophilia, 1 (% 0.29)'i Brevundimonas dimunita, 1 (% 0.29)'i Pseudomanas alcaligenes, 1 (% 0.29)'i Pasturella pneumotropica olarak identifiye edildi. Yapılan mantar muayene sonucunda 300 sıvap örneğinden, 152 (% 50.6) örnekte mantar üredi ve toplam 193 mantar suşu izole edildi. İzole edilen mantar suşlarının gruplara göre dağılımı; toplam 193 suştan 122 (% 63.21)'si Aspergillus ssp., 11 (% 5.69)'i Penicillum ssp., 17 (% 8.80)'si Microsporum ssp., 22 (% 11.39)'si Rhodotorula ssp., 2 (% 1.03)' si Rhizopus ssp., 12 (% 6.21)'si Trichphyton ssp., 2 (% 1.03)'si Fusarium ssp., 1 (%0.51)'i Sporobolomyces ssp., 1 (% 0.51)'i Torulopsis ssp., 1 (% 0.51)'i Candida ssp., 2 (% 1.03)'si Alternaria ssp. İdentifkasyon sonucunda bakterilerden en fazla % 60.47'lik oranla KNS izole edilmiştir. Bunu % 32.74'lük oranla otoaglünitasyon gösteren stafilokoklar izlemektedir. Bakteri yoğunluğunun en fazla olduğu grup 40 örnekte 71 bakteri izolasyonu ve toplam % 20.94'lük oran ile Selçuklu ilçesindeki internet kafelerdir. Yoğunluğunun en az olduğu grup ise 100 örnekte 47 bakteri izolasyonu ve toplamda % 13.86'lık yüzdeyle Öğretim Üyeleri olmuştur. İzolasyon sonucunda mantarlardan en fazla % 63.2'lik yoğunlukla Aspergillus izole edilmiştir. Sonuç olarak sık ve çeşitli kişiler tarafından kullanılan bilgisayar ve mauslar mikrobiyal ve mikotik patojenlerle kontamine olabilirler ve bu kontaminasyona karşı önlem alınması gereklidir. tr_TR
dc.description.abstract In order to determine kontamination status of mouse and keyboards from computers used in University?s computer center, personal computers of veterinary academicians? in the University and internet cafes in three districts of Konya Province, bacteria and micotic agents were isolated and identified. A total number of 300 swab samples from internet cafes, personal computers of academicians and Computer centre of which 100 each samples were taken. Bacteria isolations were made by a number of 202 (67.3 %) out of 300 samples. Total bacteria isolates number was 339. Of these 339 isolates 205 (60, 47 %) were CNS (Coagulase Negative Staphylococci), 111 (32,74 %) autoagglutinated Staphylococi, 7 (2,06 %) Enterococcus cloacae, 3 (0,88) Kocurina kristinae, 3 (0,88) Stenotrophomonas maltophila, 2 (0,58 %) S.aureus, 2 (0,58 %), 2 (0,58 %) Micrococcus luteus, Kocuria rosea, 1 (0,29 %) Leuconostoc mesenteroides, 1 (0,29 %) Brevundimonas dimunita, 1 (0,29 %)Pseudomonas alcaligenes and 1 (0,29 %) Pasteurella pneumotropica. A total of 152 (50.6 %) mycotic agent was isolated. The number of strains was 193. Of these agents 122 (63.21 %) were Aspergillus ssp., 11 (5.69 %), Penicillum ssp., 17 (8.80 %) Microsporum ssp., 22 (11.39 %) Rhodotorula ssp., 2 (1.03 %) Rhizopus ssp., 12 (6.21 %) Trichphyton ssp., 2 (1.03 %) Fusarium ssp., 1 (0.51 %) Sporobolomyces ssp., 1 (0.51 %) Torulopsis ssp., 1 (0.51 %) Candida ssp., and 2 (1.03 %) Alternaria ssp. The mist isolated bacteria was CNS with a isolation ratio of 60, 47 %. This was followed by autoagglutited Staphylococci with ratio of 32,74 %. In 40 most populated samples 71 bacterial strain with 20,94 % ratio were observed internet cafes from Selçuklu district. The least number of bacterial starins were detected from the group of academicians with a ratio of 13,86 % (n 47). The most isolated fungi was Aspergillus (63,2 %). As a result, computers? keyboard and mice work with multiusers can be contaminated with microbial and micotic agents. This contamination is needed to be prevented. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Staphylococcus aureus tr_TR
dc.subject Keyboard tr_TR
dc.subject Klavye tr_TR
dc.subject Disease vectors tr_TR
dc.subject Hastalık vektörleri tr_TR
dc.subject Fungi tr_TR
dc.subject Computers tr_TR
dc.subject Bilgisayarlar tr_TR
dc.subject Bacterial translocation tr_TR
dc.subject Bakteriyel translokasyon tr_TR
dc.subject Bacteria tr_TR
dc.subject Bakteriler tr_TR
dc.title Çeşitli yaş gruplarınca kullanılan bilgisayar klavye ve mauslarında mikro floranın araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of microbial flora on keyboards and mice used by people from different age groups tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account