Selcuk University Digital Archive Systems

Kumulus oosit kompleksinde kök hücre populasyonunun araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aktan, T. Murad
dc.contributor.author Günaslan, Nihan
dc.date.accessioned 2015-07-02T05:10:15Z
dc.date.available 2015-07-02T05:10:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Günaslan, N. (2011). Kumulus oosit kompleksinde kök hücre populasyonunun araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2516
dc.description.abstract Kök hücre farklılaşma ve çoğalabilme yeteneği sayesinde son yıllarda hücre ve gelişim biyolojisinde ve genetik hastalıkların tedavisinde büyük başarılar ve önemli bilgiler elde edilmiştir. Günümüzde temel ve klinik bilgiler düzeyinde yapılan kumulus hücreleri ve kök hücreler çalışması bulunmamaktadır. Literatürde kumulus hücreleri için belirlenmiş bir kök hücre markerı yoktur. Dişi gamet hücresi olan oositin tek başına değil, etrafındaki kumulus hücreleri ile birlikte gelişme gösterdiği bilinmektedir. Kumulus hücresi oositin gelişimini ve kalitesini etkileyen bir hücredir. Çalışma 30 vaka üzerinde gerçekleştirildi. Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona kumulus hücreleri hyalürinidaz enzimiyle oositin etrafından temizlendi. Lam üzerinde tek tek sayımı yapıldıktan sonra 1000 hücre hedeflenerek kültür kabına 2cc vasat eşliğinde ekimi yapılıp inkübatörde bekletildi.4. ve 7. günlerde mediumları tazelendi. 9. günde ise toluidine blue boyası ile boyanıp parafin oil ile kapatıldı. Kültür kabı invert mikroskop altında değerlendirilip koloniler sayıldı. Ekimin 9. gününde 3-4'lü, 4-7'li veya daha fazla sayıda küçük koloniler oluşturduğu gözlendi. Çıkan sonuçlar elde edilen koloni sayısına göre A ( +10 ), B ( 6-10 ), C ( 3-6 ) şeklinde sınıflandırıldı. Sırasıyla 16, 30 ve 48 koloni elde edildi. Hastanın E2'si, yaşı ve gebelik durumu ile elde edilen koloniler arasında bir bağlantı kurulamadı. Bu çalışmanın konusuyla ilgili daha fazla vaka ve ekim süresinin uzatılması ile gözlem yapılıp değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde yardımcı üreme tekniklerinde fertiliteye yardımcı olacağı düşünülebilir. tr_TR
dc.description.abstract Stem cell poses a high differantiation and poliferation capacity which is important for cell manipulation, cell terapies and applications. Till now on literature there is no any reserch on stem cell properties of cumulus cells which effects the development quality of oocytes. Our city is done on 30 patients. Cumulus cells were obtained with hyaluronidase enzyme digestion just before microenjection process. After cell number adjustment 1000 cumulus cells were allocated to culture dish with 2cc medium. On 4. and 7. days culture medium was freshed. On 9. day the samples were stained with toluidin blue, closed with parafin oil. Colony groups (3-4 cells, 4-7 cells, etc.) was evaluated under inverted microskobe. We grouped our result according to colony properties ( `A? for +10, `B? for 6-10, `C? as 3-6 cells). We obtained 16, 30 and 48 colonies for A,B and C classfication consequently. We suggest that a higher number of patients with longer duration evaluation aseems helpful for a more proper conclusion. Our raw a more precise evaluation of infertility treatments. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ovary tr_TR
dc.subject Over tr_TR
dc.subject Oocytes tr_TR
dc.subject Oositler tr_TR
dc.subject Infertility tr_TR
dc.subject Kısırlık tr_TR
dc.subject Stem cells tr_TR
dc.subject Kök hücreler tr_TR
dc.subject Cumulus cells tr_TR
dc.subject Kumulus hücresi tr_TR
dc.subject Colony staining tr_TR
dc.subject Koloni boyama tr_TR
dc.subject Genitalia-dişi tr_TR
dc.subject Genitalia-female tr_TR
dc.title Kumulus oosit kompleksinde kök hücre populasyonunun araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Searching stem cell population in cumulus oocyte complex tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account