Selcuk University Digital Archive Systems

İneklerde meme ve meme başında rastlanılan papillomların tedavisi üzerinde çalışma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dinç, Dursun Ali
dc.contributor.author Taşal, İbrahim
dc.date.accessioned 2015-07-01T11:26:15Z
dc.date.available 2015-07-01T11:26:15Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Taşal, İ. (1995). İneklerde meme ve meme başında rastlanılan papillomların tedavisi üzerinde çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2507
dc.description.abstract Bu çalışmada, saha şartlarında meme ve meme başında papillom yada papillomatozise rastlanılan düve ve ineklere değişik tedavi metotları uygulanarak bu uygulamaların basan şansları araştırıldı. Materyal olarak, S.Ü. Veteriner Fakültesi Kliniklerine getirilen ve ayrıca Konya, Aydın, Muğla ve Aksaray illeri ve civarında meme ve meme başında papillom yada papillomatozise rastlanılan 1-8 yaşlan arasındaki Holstein, İsviçre Esmeri ve Simmental ırklanndan oluşan 50 adet düve ve inek kullanıldı. Çalışmada kullanılan hayvanlar 10' ar adetlik 5 gruba ayrılarak, her gruba ayn bir tedavi metodu uygulandı. Uygulamalardan önce histopatolojik muayene için, her hayvandan ayn örnek alındı. Tedavi yöntemleri olarak; otojen aşı uygulaması, koterizasyonla pa-pillomlann uzaklaştınlması, papillomlu meme başının veya meme lobunun üst kısımlanna deri altı yada lezyonun dip kısımlanna lokal anestezik en jeksiyonun yapılması, antihistaminik enjeksiyonu ile birlikte Levamisol' un oral olarak verilmesi ve paramunite aktivatörü olan Baypamun' un enjekte edilmesi gibi 5 değişik tedavi metodu denendi. Tedavi yöntemlerinin uygulanmasını takiben 6 aylık izleme süresince, meme ve meme başındaki lezyonlardaki bulgular iyileşme, gerileme ve iyi leşmeme olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemelerde olgulann tü münde papillom lezyonları görülürken, bir olguda aynı zamanda fibrom teşhis edildi. Çalışma süresince uygulanan farklı tedavi uygulamalan sonucunda gözlenen iyileşme ve gerileme oranlan sırasıyla, otojen aşı uygulanan grupta % 50, % 30 (+2 derece), koterizasyon grubunda % 60, % 10 (+1 derece), lokal anestezi grubunda % 20, % 10 (+3 derece), Levamizol ile antihistaminik gru bunda % 30, % 20 (+1 derece) ve Baypamun grubunda ise % 20, % 50 (+2 derece) olarak bulundu. 41 Buna göre inek ve düvelerde meme ve meme başında görülen pa- pillomatozisin tedavisinde, tek ve büyük olanların operasyonla, yaygın ve küçük olanların aşılama + operasyon veya diğer yöntemlerden (levamizol + antihistaminik, Baypamun ve lokal anestezi) birinin uygulanması ile başarılı sonuçlar alınabileceği kanısına varıldı. tr_TR
dc.description.abstract Udder and teat papillomatosis encountered in cows and heifers were treated with different treatment methods in the field conditions and with re gard to that the succes rate of these applications were investigated. Fifty Holstein, Simmental and Brown Swiss cows and heifers aging between 1 and 8 years old affected with udder and teat papillomatosis were used in this study. Some of these animals were brought to the Clinic of Rep roduction and Gynocology of Collage of Veterinary Medicine, University of Sel çuk in Konya. The rest of the animals were found and treated in Aydın, Muğla and Aksaray regions. The animals were divided into five groups, each having ten animals, and had different treatment methods. Histopothological examinations were done before the treatment. Five different treatment methods were used as follows : a) application of autogene vaccine b) removal of papillomas by cautery c) subcutenous in jection of local anesthetic solution to the teat papillom or upper sites of the udder lobe or to the bottom of the lesions d) oral administration of Levamisole with the combination of antihistaminic injection and e) injection of pa- ramunite activator (Baypamun). Each treatment groups were followed for 6 months. The findings in udder and teat were evaluated as recovery, regression and unrecovery. Pa pillomas were diagnosed in 49 animals while fibrompapillom was diagnosed only in one case in histopothological examination. The recovery and regression rates observed were found as follows : a) the autogene vaccine group 50%, 30% with +2 degree b) the cautery group 60%, 10% with +1 degree c) the local anesthetic group 20%, 10% with +3 degree d) the Levamisole + antihistaminic group 30%, 20% with +1 deg ree and e) the Baypamun group 20%, 50% +2 degree, respectively. 43 It was concluded that surgical removal of single-large, vaccination plus surgery of diffuse and small, or application of one of other therapies such as Levamisole + antihistamine, Baypamun and local anesthetic would be suc- cesfully used in the treatment of udder and teat papillomatosis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Meme tr_TR
dc.subject Breast tr_TR
dc.subject Meme uçları tr_TR
dc.subject Nipples tr_TR
dc.subject Papillom tr_TR
dc.subject Papilloma tr_TR
dc.subject Papillom virüsleri tr_TR
dc.subject Papilloma viruses tr_TR
dc.subject İnekler tr_TR
dc.subject Cows tr_TR
dc.title İneklerde meme ve meme başında rastlanılan papillomların tedavisi üzerinde çalışma tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account