Selcuk University Digital Archive Systems

Kloramfenikol'ün sığır polimorfnükleer lökosit (PMNL) fonksiyonları üzerindeki etkilerinin in vitro ve in vivo araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demet, Ömer
dc.contributor.author Baş, Ahmet Levent
dc.date.accessioned 2015-07-01T10:43:16Z
dc.date.available 2015-07-01T10:43:16Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation Baş, A. L. (1994). Kloramfenikol'ün sığır polimorfnükleer lökosit (PMNL) fonksiyonları üzerindeki etkilerinin in vitro ve in vivo araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2501
dc.description.abstract Bu çalışmada, kloramfenikol'ün hücresel savunmada önemli role sahip olan PMNL'lerin fagositoz ve mikrobisidal aktiviteleri (C. albicans'm hücre içi öldürülebilme yeteneği) üzerindeki etkisi araştırıldı. Çalışma, in vitro ve in vivo yapıldı. în vivo çalışmada, 8-13 aylık; yedisi dişi, ikisi erkek dokuz adet Holstein-Fresian sığır kullanıldı. İn vitro çalışmada, kloramfenikol uygulanmamış hayvanlardan alınan kan örneklerinden izole edilen nötrofiller'in 10 mcg/ml, 1000 mcg/ml ve 4000 mcg/ml düzeylerinde kloramfenikol ihtiva eden inkübasyon ortamlarında fagositik ve mikrobisidal aktiviteleri belirlenerek, kloramfenikol'ün PMNL fonksiyonları üzerindeki etkisi tespit edildi. Buna göre; 10 mcg/ml, 1000 mcg/ml'de PMNL fonksiyonlarında (fagositoz, mikrobisidal aktivite) bir değişiklik görülmezken, 1000 mcg/ml'de nötrofil başına düşen fagositik canlı C. albicans sayısının arttığı, 4000 mcg/ml'de ise fonksiyonlarda önemli derecede (P< 0.05) azalmanın olduğu saptandı. İn vivo çalışmada, 10 mg/kg CA dozunda 12 saat ara ile sabah-akşam günde iki kez, beş gün süre ile kloramfenikol uygulandı. Kan örneği, sabah uygulamasından 2.5 saat sonra alınarak, plazma kloramfenikol konsantrasyonu ölçümü ve PMNL izolasyonu yapıldı. PMNL fonksiyonlarında, ilk günden itibaren önemli derecede (P<0.05) azalma kaydedildi. Bunun yanında, plazma kloramfenikol konsantrasyonu ile PMNL fonksiyonlarında görülen azalma arasındaki ilişkinin (r) önemli olmadığı belirlendi. Bu çalışma ile, kloramfenikol'ün sığır PMNL fonksiyonları (fagositoz, mikrobisidal aktivite) üzerindeki etkisi in vitro ve in vivo belirlenmiş oldu. tr_TR
dc.description.abstract In this study, effects of chloramphenicol on phagocytosis and microbicidal (intracellular kill of C. albicans) activity by polymorphonuclear leucocytes (PMNLs) that has an important role in the host defence mechanisms to infectious diseases were investigated. This study was performed in vitro and in vivo conditions. Nine Holstein- Fresian cows (8-13 months ages; 7 female, 2 male) were selected for in vitro study. Chloramphenicol were tested at 4000, 1000, and 10 mcg/ml of incubation mixture. The percentage of phagocytosis and microbicidal activity were determined for PMNLs isolated from blood of nine cows that weren't treated with chloramphenicol, in vitro study. Chloramphenicol had no effect on PMNL functions (phagocytosis and microbicidal activity) at 1000 and 10 mcg/ml concentrations. However, chloramphenicol caused significant increases in intracellular number of live C. albicans on per neutrophil at the intermediate (1000 mcg/ml) concentration. The activity of PMNLs were also depressed (P<0.05) by chloramphenicol at the high (4000 mcg/ml) concentration. In vivo studies, at 12 hours intervals, each cow was treated by intramuscularly administration with chloramphenicol at recommended doses (10 mg/kg body weight) for 5 days. Blood samples were collected at 2.5 hours after first injections. A significant reduction (P<0.05) in the percentage of phagocytosis and microbicidal activity was observed beginning from the first day. There was no correlation between activity of PMNL and plasma chloramphenicol concentration. In this study, side effetcs of chloramphenicol on bovine neutrophil function were determined in vitro and in vivo conditions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fagositoz tr_TR
dc.subject Phagocytosis tr_TR
dc.subject Kandida albikans tr_TR
dc.subject Candida albicans tr_TR
dc.subject Kloramfenikol tr_TR
dc.subject Chloramphenicol tr_TR
dc.subject Sığır tr_TR
dc.subject Cattle tr_TR
dc.subject İn vitro tr_TR
dc.subject In vitro tr_TR
dc.subject İn vivo tr_TR
dc.subject In vivo tr_TR
dc.title Kloramfenikol'ün sığır polimorfnükleer lökosit (PMNL) fonksiyonları üzerindeki etkilerinin in vitro ve in vivo araştırılması tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account