Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kloramfenikol'ün sığır polimorfnükleer lökosit (PMNL) fonksiyonları üzerindeki etkilerinin in vitro ve in vivo araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.