Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karaman, Sami (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-03)
  Afyonkarahisar önemli stratejik noktada olmasından dolayı geçmişten bugüne dek bu topraklarda birçok medeniyet hakimiyet sürmüştür. Bu hakimiyetleri sırasında sayısız mimari eserler meydana getirilmiş olup, Bu mimari ...
 • Kaçar, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  "Akşehir Eski Evlerinde Cephe Düzenlemesi" adlı bu çalışmada, Akşehir eski evlerindeki cephe düzenlemeleri araştırılmak üzere on yedi ev belirlenmiştir. Kentin mimari mirasının önemli bir bölümünü oluşturan Akşehir eski ...
 • Karal, Nilüfer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-12-19)
  Bu araştırmada, Alanya'ya bağlı Alara Köyü'nün kuzeybatısında yer alan aynı isimle anılan kalenin Anadolu Selçuklu Dönemine ait çini buluntuları malzeme, teknik, biçim ve kompozisyon özelliklerine göre tasnifleyip, tanımlayıp, ...
 • Dursun, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Anadolu Selçukluları Dönemi Kayseri Türbelerinde Taş Süslemeciliğini konu alan bu çalışma, ?giriş?, ?katalog?, ?değerlendirme? ve ?sonuç?tan oluşan dört ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, ?Giriş? ana başlığı ...
 • Yavuz, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Kalem işi: İnce, kıllı kalem tabir edilen fırçalarla yapılan mimari yapıları nakışlama işlemidir. Bu nakışları yapan kişi "kalemkar"; projeyi hazırlayan kişi de "nakkaş" olarak adlandırılmaktadır. İnsanoğlu tarih boyunca ...
 • Demirel, Feray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi değişik medeniyetlere beşiklik eden Besni'de de geçmiş dönemlere ait mezar taşlarının değeri bilinmeyerek çoğunluğu tahrip edilmiş ya da yok edilmiştir. Besni'de Hıra, Musalla, ...
 • Bozkurt, Tolga (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Ankara ili Beypazarı ilçesindeki Türk devri yapılarının incelendiği bu çalışma, sırasıyla dört ana bölümden meydana gelmektedir. I. Bölümde, "Giriş" başlığı altında; "Konunun Tanımı ve Önemi", "Konuyla İlgili Kaynak ve ...
 • Ünal, Selma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bilecik ve çevresi tarih boyunca çok sayıda medeniyete beşiklik etmiş, önemli yerleşmelerden birisidir. Kent, İstanbul- Bağdat Kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama ve dinlenme yeri olarak dikkati çeker. Bilecik aynı ...
 • Tekin, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-14)
  Bozkır ve Köylerindeki Camiler isimli bu çalışmada 17 adet cami; yeri, mimari özellikleri, malzeme, teknik, süsleme, kitabe ve tarihlendirme başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelenen örnekler arasında ...
 • Akdaş, Serpil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Türk resim sanatı, tarihsel süreç içerisinde, sürekli değişim, gelişim ve etkileşim içerisinde olmuştur. Batı'nın zaman içerisinde Osmanlı'ya karşı kazanmış olduğu, özellikle de askeri alandaki üstünlük, Osmanlı Devleti'nin ...
 • Yeşilbaş, Evindar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Diyarbakır'da Su Mimarisi konulu tez çalışmamız, Diyarbakır merkezindeki Türk Döneminde inşa edilen su ile ilgili mimari yapılarından tarihi taş köprü, hamam ve çeşme yapılarını içermektedir. Yapılan incelemelerde toplam ...
 • Aydın, İnayet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlıların ikinci başkenti olan Edirne, anıtsal mimarisi ile dikkati çeken bir kenttir. Bu mimarinin içinde su yapıları ayrı bir yer tutar. Osmanlılar kenti aldıktan sonra kentin imarına önem vermişler, bu maksatla kentin ...
 • Özdemir, Coşkun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-08-14)
  Bu tezin konusunu Fransız Milli Kütüphanesinde (BnF – turc-127) bulunan "Safarnama" el yazmasının minyatürlerinin incelemesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Eser kütüphaneden temin edildikten sonra günümüz alfabesine ...
 • Özkan, Serap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Mezar taları, ait olduu kültür çevresinin sanat, kültür ve sosyal durumunu en iyi eklide ortaya koyan abidelerdir. Mezar taları, son zamanlarda aratırmacıların dikkatini çekmi ve bu konu hakkında, hem genel hem de bölgesel ...
 • Durdu, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-05)
  Çalışmanın konusu Giresun'da Yayla Kültürü ve Geleneksel Yayla Evleri (Alucra ve Yağlıdere)'dir. Bölge insanı, Orta Asya'dan getirdikleri yayla geleneklerini sürdürerek günümüze kadar taşımıştır. Ancak, hayvan besleme ...
 • Bülbül, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Mezar taşları diğer medeniyetlerde olduğu gibi Türk İslam sanatında da büyük önem taşımaktadır. Nitekim "sonsuzluğa ulaşma" ya da "ölümsüz olma" kavramları insanoğlunun yaratıldığı ilk günden itibaren bugüne kadar taşıdığı ...
 • Dedeoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Hatay Cami ve Mescitlerinde Taş Süsleme adlı bu çalışmada 18 adet caminin plan ve mimarisi kısa kısa tanıtılmıştır. Mevcut yapılar malzeme ve teknik özellikleri ile birlikte süslemeleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bölge ...
 • Elemana, Halil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-09-15)
  Kadim bir millet olan Türkler, geleneklerine, inançlarına ve kültürlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu bağlılığın en açık şekilde müşahede edileceği yer Türklere ait mezarlardır. Gerek Orta Asya kurgan ve balballarında ...
 • Saat, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İstanbul'daki Selâtin Camilerindeki Vaaz Kürsülerinin incelendiği bu çalışma, sırasıyla üç ana bölümden meydana gelmektedir. I. Bölümde, ?Giriş? başlığı altında; ?Konunun Tanımı, Sınırları ve Önemi?, ?Kullanılan Yöntem?, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account