Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Koleksiyonu by Issue Date

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Altınsapan, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)
 • Bozkurt, Tolga (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Ankara ili Beypazarı ilçesindeki Türk devri yapılarının incelendiği bu çalışma, sırasıyla dört ana bölümden meydana gelmektedir. I. Bölümde, "Giriş" başlığı altında; "Konunun Tanımı ve Önemi", "Konuyla İlgili Kaynak ve ...
 • Çetinaslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Konya camilerindeki mahfillerin incelendiği bu çalışma, sırasıyla dört ana bölümden meydana gelmektedir. I. Bölümde, "Giriş" başlığı altında; "Konunun Tanımı, Sınırlan ve Önemi", "Konuyla İlgili Kaynak ve Araştırmalar", ...
 • Bulut, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tanzimatın ilanıyla birlikte bütün Osmanlı topraklarında değişen ve gelişen sosyal ve ekononik hayatın gereksinimlerini karşılayacak şekilde, kamu yapılarının inşası büyük bir hız kazanmıştır. Osmanlı Mimarisi'nin 18. ...
 • Aydın, İnayet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
 • Kara, Hacer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu araştırma, Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinin tarihi gelişim süreçleri ile birlikte bu süreçte oluşturulmuş anıtsal mimarisini konu almaktadır. Bu iki ilçe merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde yer alan dini ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlıların ikinci başkenti olan Edirne, anıtsal mimarisi ile dikkati çeken bir kenttir. Bu mimarinin içinde su yapıları ayrı bir yer tutar. Osmanlılar kenti aldıktan sonra kentin imarına önem vermişler, bu maksatla kentin ...
 • Özkan, Serap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Mezar taları, ait olduu kültür çevresinin sanat, kültür ve sosyal durumunu en iyi eklide ortaya koyan abidelerdir. Mezar taları, son zamanlarda aratırmacıların dikkatini çekmi ve bu konu hakkında, hem genel hem de bölgesel ...
 • Yeşilbaş, Evindar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Diyarbakır'da Su Mimarisi konulu tez çalışmamız, Diyarbakır merkezindeki Türk Döneminde inşa edilen su ile ilgili mimari yapılarından tarihi taş köprü, hamam ve çeşme yapılarını içermektedir. Yapılan incelemelerde toplam ...
 • Günlük, Seval (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu arastırmanın konusu, Konya iç Kale'sine ait ortaçag buluntularıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli binalarının (Ulu Cami, Saray, idari Binalar, Darphane vb.) burada bulunması bu konuyu önemli kılmaktadır. Konya ...
 • Danışık, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Arastırma Konya Şeydisehir, kasaba ve köylerinin tarihi gelisimlerini ve bu gelisim esnasında olusturulmus eserleri konu almaktadır. ilkçaglarda kurulan bölgede Türk yerlesimleri Esrefogulları Beyligi ile baslar. Ardından ...
 • Öter, Nacide (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Muğla Sarnıçları?, isimli bu çalışmada Muğla ve ilçelerinde yer alan sarnıçlar incelenmiştir. Bölgede yer alan bu yapılar bugüne kadar detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Yörede çok sayıda sarnıç bulunmaktadır. Ancak ...
 • Çağlar, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Ankara iline bağlı bir ilçe olan Kalecik, coğrafi olarak ticaret yollarının üzerinde kurulması ve Kızılırmak havzası içinde verimli, sulak arazilere sahip olması sebebiyle yerleşme için uygun şartlara sahiptir. Bu şartlar ...
 • Saat, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İstanbul'daki Selâtin Camilerindeki Vaaz Kürsülerinin incelendiği bu çalışma, sırasıyla üç ana bölümden meydana gelmektedir. I. Bölümde, ?Giriş? başlığı altında; ?Konunun Tanımı, Sınırları ve Önemi?, ?Kullanılan Yöntem?, ...
 • Demirel, Feray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi değişik medeniyetlere beşiklik eden Besni'de de geçmiş dönemlere ait mezar taşlarının değeri bilinmeyerek çoğunluğu tahrip edilmiş ya da yok edilmiştir. Besni'de Hıra, Musalla, ...
 • Ünal, Selma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bilecik ve çevresi tarih boyunca çok sayıda medeniyete beşiklik etmiş, önemli yerleşmelerden birisidir. Kent, İstanbul- Bağdat Kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama ve dinlenme yeri olarak dikkati çeker. Bilecik aynı ...
 • Altın, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Konya'daki Geç Dönem Osmanlı Camileri isimli bu çalışmada; şehir merkezinde 1730?1920 yılları arasında inşa edilen yapısal değerini koruyan cami ve mescitler incelenmiştir. Bu yapıların bir kısmı haricinde büyük bölümü ...
 • Yeni, Özgür (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Sinop Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenen Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları? adlı bu çalışmamızda, 94 tanesinin baş şahidesi, 11 tanesinin ise ayak şahidesi olduğu toplam 105 mezar taşı örneği incelenmiştir. 94 baş şahidesi ...
 • Dursun, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Anadolu Selçukluları Dönemi Kayseri Türbelerinde Taş Süslemeciliğini konu alan bu çalışma, ?giriş?, ?katalog?, ?değerlendirme? ve ?sonuç?tan oluşan dört ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, ?Giriş? ana başlığı ...
 • Emiroğlu, İzlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Yıkanma ve temizlenme insanlığın varoluşundan bu yana önemli bir sağlık ve kültür konusu olmuştur. Hamamlar tarihte su medeniyetinin en belirgin yapıları ve belgeleridir. Türk hamamları ve Türk yıkanma kültürü İslamiyet ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account