Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Sanat Tarihi Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Dedeoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Hatay Cami ve Mescitlerinde Taş Süsleme adlı bu çalışmada 18 adet caminin plan ve mimarisi kısa kısa tanıtılmıştır. Mevcut yapılar malzeme ve teknik özellikleri ile birlikte süslemeleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bölge ...
 • Tekin, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-14)
  Bozkır ve Köylerindeki Camiler isimli bu çalışmada 17 adet cami; yeri, mimari özellikleri, malzeme, teknik, süsleme, kitabe ve tarihlendirme başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelenen örnekler arasında ...
 • Aykaç, Razan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-15)
  İnsanların maddeye bakış açısı, nesnelere yüklediği anlamlar, sahip olduğu inançlar, teknolojik gelişmeler, sanatsal zenginlikler; doğal bir sonuç olarak kandili değişik formlarda ve şekillerde karşımıza çıkarmıştır. İlk ...
 • Bayrakcı, Mithat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-19)
  Karapınar Tarihi Camiler isimli bu çalışmada Karapınar ilçe merkezi ve mahallelerinde yer alan on adet cami, bir adet mescit olmak üzere toplam onbir yapının yeri, mimari özellikleri, malzeme, teknik, süsleme, kitabe ve ...
 • Bahargülü, Nurcan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-08)
  Kilikya Bölgesi Jeolojik yapısına bağlı olarak Dağlık Kilikia (Trakheia) ve Ovalık Kilikia (Pedias) olarak ikiye ayrılır. Ovalık Kilikia Soloi-Pompeipolis'den başlayıp doğuda Aleksandreia Kat Isson (İskenderun'a) kadar ...
 • Tanrıveren, Fatih Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-03-17)
  17. yüzyıl başlarında Avrupalı tâcirler tarafından yurdumuza getirilen tütün, diğer milletlerde olduğu gibi kısa sürede kullanımı hızla yaygınlaşmış ve halkın günlük yaşantısında önemli bir yere sahip olmuştur. İlk başlarda ...
 • Uluyol, Özgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-15)
  Kapadokya bölgesinde 9.ve 13.yüzyıllar arasına tarihlendirilmesi tartışmalı olan duvar resmi programlarında Üç Müneccim Kralın Tapınması sahnelerini oluşturan 20 adet kayaya oyma kilise bu tezin konusunu oluşturmaktadır. ...
 • Demirel, Feray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi değişik medeniyetlere beşiklik eden Besni'de de geçmiş dönemlere ait mezar taşlarının değeri bilinmeyerek çoğunluğu tahrip edilmiş ya da yok edilmiştir. Besni'de Hıra, Musalla, ...
 • Çağlar, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Ankara iline bağlı bir ilçe olan Kalecik, coğrafi olarak ticaret yollarının üzerinde kurulması ve Kızılırmak havzası içinde verimli, sulak arazilere sahip olması sebebiyle yerleşme için uygun şartlara sahiptir. Bu şartlar ...
 • Saat, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İstanbul'daki Selâtin Camilerindeki Vaaz Kürsülerinin incelendiği bu çalışma, sırasıyla üç ana bölümden meydana gelmektedir. I. Bölümde, ?Giriş? başlığı altında; ?Konunun Tanımı, Sınırları ve Önemi?, ?Kullanılan Yöntem?, ...
 • Ünal, Selma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bilecik ve çevresi tarih boyunca çok sayıda medeniyete beşiklik etmiş, önemli yerleşmelerden birisidir. Kent, İstanbul- Bağdat Kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama ve dinlenme yeri olarak dikkati çeker. Bilecik aynı ...
 • Danışık, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Arastırma Konya Şeydisehir, kasaba ve köylerinin tarihi gelisimlerini ve bu gelisim esnasında olusturulmus eserleri konu almaktadır. ilkçaglarda kurulan bölgede Türk yerlesimleri Esrefogulları Beyligi ile baslar. Ardından ...
 • Günlük, Seval (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu arastırmanın konusu, Konya iç Kale'sine ait ortaçag buluntularıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli binalarının (Ulu Cami, Saray, idari Binalar, Darphane vb.) burada bulunması bu konuyu önemli kılmaktadır. Konya ...
 • Yeşilbaş, Evindar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Diyarbakır'da Su Mimarisi konulu tez çalışmamız, Diyarbakır merkezindeki Türk Döneminde inşa edilen su ile ilgili mimari yapılarından tarihi taş köprü, hamam ve çeşme yapılarını içermektedir. Yapılan incelemelerde toplam ...
 • Özkan, Serap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Mezar taları, ait olduu kültür çevresinin sanat, kültür ve sosyal durumunu en iyi eklide ortaya koyan abidelerdir. Mezar taları, son zamanlarda aratırmacıların dikkatini çekmi ve bu konu hakkında, hem genel hem de bölgesel ...
 • Öter, Nacide (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Muğla Sarnıçları?, isimli bu çalışmada Muğla ve ilçelerinde yer alan sarnıçlar incelenmiştir. Bölgede yer alan bu yapılar bugüne kadar detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Yörede çok sayıda sarnıç bulunmaktadır. Ancak ...
 • Yeni, Özgür (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Sinop Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenen Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları? adlı bu çalışmamızda, 94 tanesinin baş şahidesi, 11 tanesinin ise ayak şahidesi olduğu toplam 105 mezar taşı örneği incelenmiştir. 94 baş şahidesi ...
 • Dursun, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Anadolu Selçukluları Dönemi Kayseri Türbelerinde Taş Süslemeciliğini konu alan bu çalışma, ?giriş?, ?katalog?, ?değerlendirme? ve ?sonuç?tan oluşan dört ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, ?Giriş? ana başlığı ...
 • Altın, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Konya'daki Geç Dönem Osmanlı Camileri isimli bu çalışmada; şehir merkezinde 1730?1920 yılları arasında inşa edilen yapısal değerini koruyan cami ve mescitler incelenmiştir. Bu yapıların bir kısmı haricinde büyük bölümü ...
 • Kara, Hacer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu araştırma, Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinin tarihi gelişim süreçleri ile birlikte bu süreçte oluşturulmuş anıtsal mimarisini konu almaktadır. Bu iki ilçe merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde yer alan dini ...

View more