Selcuk University Digital Archive Systems

2-7 yaş arası çocuklarda sevgi ve merhamet değerlerinin hadisler ışığında öğretimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Okumuşlar, Muhiddin tr_TR
dc.contributor.author Biberci, Fatmanur
dc.date.accessioned 2014-08-26T07:32:14Z
dc.date.available 2014-08-26T07:32:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Biberci, F. (2010). 2-7 yaş arası çocuklarda sevgi ve merhamet değerlerinin hadisler ışığında öğretimi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24
dc.description.abstract Yaşadığımız hayatın anlamlı olması, değerine inandığımız bir hayat tarzı ile gerçekleşebilir. Değerler bir bakıma hayatımızın gayeleridir. Sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerler küçük yaşlardan itibaren kazanılabilmektedir. Çocuk eğitiminde ve buna bağlı olarak da ahlaki eğitimin verilmesinde aile önemli bir yere sahiptir. Çocuğun yetiştiği aile ortamında öğrendiği temel değerler ona bir ömür boyu rehberlik eden yol arkadaşıdır. Bu değerlerden olan sevgi ve merhamet, araştırmamıza konu olmuştur. Çocuk eğitiminde ilk altı yıl, kişilik ve karakterin önemli bir bölümünün oluştuğu dönemdir. Bunun için araştırmamızı çocuğun konuşmaya başladığı iki yaş ile öğretime başladığı yedi yaş ile sınırlandırmış bulunmaktayız. iv Çocuğun ilk yıllarında aile ve çevrenin büyük etkisi vardır. Anne ve baba önemli bir ahlaki modeldir. Çocuklar yetişkinlerin davranışlarını, duygu ve tavırlarını taklit ederek ve benimseyerek bir yapı geliştirirler. Sevgi ve merhamet gibi tavırlar, bu süreç içinde yetişkinlerden görerek öğrenilir. Sevgi insanlar arası iletişimi sağlayan ve güçlü bir bağ kuran duygudur. Bütün olumlu duyguların temelinde sevgi vardır. Merhamet ise sevginin bir sonucu olarak şefkat gösterme ve iyilik yapma anlamına gelmektedir. Seven insan, şefkatli, merhametli ve iyi niyetli olur. Araştırmamıza konu olan sevgi ve merhamet değerleri, toplumsal birlik ve beraberliğin de temelini oluşturur. Küçüklüğünde sevgi ve merhamet gören kişi, büyüdüğünde de aynı duyguları çevresine yansıtır. Araştırmanın temel amacı; okul öncesi çağda 2-7 yaş arası çocukların gelişim özelliklerini inceleyip, ahlaki gelişimi sağlayan duygusal, sosyal ve zihinsel faktörleri ortaya koymaktır. Ayrıca bu yaş grubuna verilecek değer eğitiminin planlanmasına yardımcı olacak bilgi birikimi sağlamak ve bu yönde çözüm önerileri getirmektir. Araştırmanın sonucu olarak; çocukların gelişimine uygun olarak verilen bir ahlak eğitimi, çocukta hedeflenen amacı gerçekleştirebilir. Bunun için günümüz şartlarına uygun olarak görsel ve işitsel her türlü vasıtadan yararlanılabilir. Başta Peygamberimizin örnek davranışları olmak üzere, insanlığa hizmet etmiş Türk ve İslam büyüklerinin, kahramanların, bilim adamlarının hayatlarını anlatabiliriz. tr_TR
dc.description.abstract Our lives can only be meaningful with a life style whose values we believe in. In a way values are the purposes of our lives. Values such as compassion, respect, mercy, solidarity, and sharing can be gained starting from a young age. The family has an important role in children's education in accordance with moral education. The basic values which children learn in the family guide them for a lifetime. Of these values, compassion and mercy have been the topic of our research. The first six years in children education is a period in which a significant part of personality and character is formed. Therefore we limited our research between the age of two, when the child starts to talk, and seven, when the child begins to go to school. In the early years of the childhood family and the environment have an important influence. The parents are an important moral model. Children build character by imitating and adopting the behavior, feelings and attitudes of adults. In this process, attitudes such as compassion and mercy are learned from adults. Compassion is a feeling which establishes communication and strong bonds between people. Compassion is the basis of all positive feelings. Mercy means being kind and nice as a result of compassion. A compassionate person will be affectionate, merciful and well-intentioned. Our research topics compassion and mercy are also forms the basis of social unity and togetherness. A child treated with compassion and mercy will reflects the same feelings when he grows up. The main purpose of this study is to examine development characteristics of preschool children aged 2 to 7 and reveal the emotional, social and mental factors providing moral development; besides to provide knowledge for planning values education for this age group and bring solutions in this direction. As a result of the study, an appropriate moral education for children's development can realize the intended purpose on the child. For this, any audio-visual mean can be used in accordance with today's conditions. Heading with our Prophet's exemplary behavior, we can tell the lives of Turkish and Islamic intellectuals, heroes and scientist, who have served humanity.
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Din eğitimi tr_TR
dc.subject Eğitim ve öğretim tr_TR
dc.subject Çocuk eğitimi tr_TR
dc.subject Education and training tr_TR
dc.subject Children's education tr_TR
dc.subject Religious education
dc.title 2-7 yaş arası çocuklarda sevgi ve merhamet değerlerinin hadisler ışığında öğretimi tr_TR
dc.title.alternative Teaching the values compassion and mercy to children between 2-7 years with the guidance of hadiths tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account