Selcuk University Digital Archive Systems

Çeşitli kök yüzey preparasyonu tekniklerinin insan periodontal ligament fibroblast ataçmanı ve oryantasyonu üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ataoğlu, Tamer
dc.contributor.author Yücel, Mihtikar
dc.date.accessioned 2015-06-30T06:21:21Z
dc.date.available 2015-06-30T06:21:21Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.citation Yücel, M. (1993). Çeşitli kök yüzey preparasyonu tekniklerinin insan periodontal ligament fibroblast ataçmanı ve oryantasyonu üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2479
dc.description.abstract Bu çalışmada, in vitro olarak elde edilen insan periodontal ligament fibroblastlannın değişik kök yüzey tedavisi uygulanmış hastalıklı ve sağlıklı kök kesitlerine olan ataçmanım ve oryantasyonunu incelemek amaçlanmıştır. Periodontal iigament hücre kültürü için, ortodontik olarak çekim endikasyonu konulmuş dişlerin kök yüzeylerindeki doku parçalan kazındı ve kültüre edilen hücrelerin 10. pasajı kuilanıidı. Çekim endikasyonu konulmuş sağlıklı ve periodontal hastalıklı dişlerden, distası temizliği ve kök düzeltmesini takiben 300 um kalınlığında kök kesitleri elde edildi. Kök kesitleri 6 gruba ayrılarak, hastalıklı kök kesitlerinden birinci gruba tetrasiklin, ikinci gruba sitrik asit, üçüncü gruba EDTA, dördüncü gruba klorhekzidin glukonat uygulandı. Son iki grup hastalıklı kontrol ve sağlıklı kontrol gruplarını oluşturdu. Daha sonra kök kesitleri 14 gün süreyle hücre kültüründe tutuldu. Araştırmanın 3., 7., 10. ve 14. günlerinde faz kontrast mikroskobunda fotoğrafları çekilen kök kesitlerinin Ataçman İndeksi (Al), Oryantasyon İndeksi (Ol) ve Modifiye Oryantasyon İndeksleri (MOI) hesaplandı. Bu çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde gruplar arasında farklılık olmadığı (p>0.05), ancak kök yüzey demineralizasyonunun, fibroblast ataçman ve oryantasyonunu arttırdığı görüldü. Al değeri sitrik asit ve EDTA uygulanmış kök kesitlerinde birbirine yakınken, Al ve Ol değerleri tetrasiklin uygulanmış kök kesitlerinde diğer iki gruptan daha yüksekti. Diğer ajanlarla kı yaslandığında, % 0.2 CHx hücrelere ek bir sitotoksik etki göstermedi. tr_TR
dc.description.abstract In this in vitro study, assesment of the attachment and orientation of human periodontal ligament fibroblasts to periodontaliy diseased and non-diseased human root slices was aimed. Teeth extracted from healthy individuals were used for periodontal ligament cell cultures. Portions of the roots affected by periodontal disease and portions of the non-diseased roots were then cut transversely into slices of similar thickness (300/tm) using a rotary bur with water coolant. The fibroblasts were incubated with periodontaliy diseased and non-diseased root slices which had been treated in the following manner ; 1) Root planed and tetracycline demineralized diseased root (T), 2) Root planed and citric acid demineralized diseased root (SiA), 3) Root planed and EDTA demineralized diseased root (EDTA),4) Root planed and chlorhexidine washed diseased root (CH.x), 5) Root planed diseased root (HK), 6) Root planed non-diseased root (SK). All of the root slices were photographed in phase contrast microscopy and three parameters Attachment Index (A!), Orientation Index (Of) and Modified Orientation Index (MO I) were calculated at days 3.,7., 10. andl4. Although there were no statistically significant differences between groups (p>0.05), data obtained from this study indicated that demineralization of root surface increased periodontal ligament fibroblast attachment and orientation. While AI values were similar in the citric acid and EDTA groups, AI and 01 values for tetracycline HO were greater than both of them. When compared with other agents, % 0.2 CHx had no additional cyctotoxic effect on cells. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Periodontal ligament tr_TR
dc.subject Root planing tr_TR
dc.subject Kök yüzeyi düzleştirmesi tr_TR
dc.subject Fibroblasts tr_TR
dc.subject Fibroblastlar tr_TR
dc.subject Teeth tr_TR
dc.subject Dişler tr_TR
dc.title Çeşitli kök yüzey preparasyonu tekniklerinin insan periodontal ligament fibroblast ataçmanı ve oryantasyonu üzerine etkilerinin in vitro incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative In vitro assesment of the effects of various root surface preparation techniques on the attachmentand orientation of human periodontal ligament fibroblasts tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account