Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Büyükşehir belediyelerinin mahalli hizmetlerin verimliliğine etkileri ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin beş yılı (1988-1992)

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.