Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Doktora, Temel İslam Bilimleri Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Doktora, Temel İslam Bilimleri Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Düzenli, Pehlül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı Hukukçusu Ebussuûd Efendi ve Fetvâları? başlığı ile yapılan bu çalışmada, Ebussuûd Efendi'nin hayatı, kişiliği ve eserleri üzerinde durulmuş, fetvâları yazma eser kütüphanelerinden tespit edilen eserler zemininde ...
 • Kayacan, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Şenzeybek, Aytekin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dürzîlik XI. yy'da Fatımi İsmaililiği içerisinden neşet etmiş ezoterik bir fırkadır. Fırkanın inanç kaynağını Hamza b. Ali, İsmail et-Temimi ve Muktena Bahauddin tarafından yazılmış olan ve 111 risaleden meydana gelen ...
 • Biçer, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-12-10)
  İslam Hukuku'nda nevâzil ve fetva eserleri, günün problemli meselelerine yer veren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Vâkı`ât, havâdis de aynı türü ifade için kullanılan kavramlardır. Tezde, Karahanlılar devrinde ...
 • Memduhoğlu, Adnan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İçtihadın İslâm fıkhının en hayati organlarından biri olduğundan şüphe yoktur. Zira içtihad, İslâm fıkhının statikleşmesini, donuklaşmasını ve gelişmelerin gerisinde kalmasını önleyen; zaman, durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda ...
 • Gedikli, Fikret (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-21)
  'Sosyo Psikolojik Açıdan Kur'ân Kıssaları' adlı çalışmamız, Kur'ân kıssalarında anlatılan olayları anlama çabası ile özellikle kullanılan dil ve düşünce dünyasının kaynakları, çevre ve sosyal dinamikleri anlamaya yönelik ...
 • Genç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Erdem, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İmam Şâfiî (ö.204/819) kendi dönemine kadar fıkhî bir yapıya da sahip olan sünnetin işlevsel yönünü genişleterek İslam hukuk ilminin ilk gelişimine ciddi katkılarda bulunmuştur. Onun bu alanda getirdiği açılım daha sonra ...
 • Öge, Ali (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İbn Kemal Osmanlı devletinin en ünlü alimi ve şeyhü'l-islamıdır. O, Osmanlı devletinin yükselme dönemlerinde yaşamıştır. Dönemine damgasını vuran olaylarda yer almıştır. Hem alim hem de askeriyeye mensub bir aileden ...
 • Özpınar, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  We can speak about a number of activities, which played important roles, as part of the service to Islam, in the emergence and developmet of the Hadith literature. Some of these activities we have included in this study ...
 • Koç, C. Turgut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Uysal, Muhittin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
 • Yeşil, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
 • Beyler, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tezin Amacı: Genelde hadis tarihi, özelde günümüz ricâl tarihinin yazımına katkıda bulunmak, Halep'teki hadis âlimlerini tanıtmak, Ebû Gudde'nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerini ele almak ve onun hadisçi kimliği ile ...
 • Yılmaz, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account