Selcuk University Digital Archive Systems

İlkokullarda beden eğitimi programının geliştirilmesi "Alt özel sınıflardaki eğitilebilir geri zekalı öğrencilerin programları"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Büyükkaragöz, S. Savaş
dc.contributor.author Sanioğlu, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-06-04T12:43:32Z
dc.date.available 2015-06-04T12:43:32Z
dc.date.issued 1992
dc.identifier.citation Sanioğlu, A. (1992). İlkokullarda beden eğitimi programının geliştirilmesi "Alt özel sınıflardaki eğitilebilir geri zekalı öğrencilerin programları". Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2355
dc.description.abstract Araştırmanın problem bölümünde, geri zekâlılığın ne olduğunu ve meydana geliş sebepleri ile alt özel sınıflarda öğrenim gören eğitilebilir geri zekâlıların psikomotor özellikleri, beden eğitimine neden ihtiyaç duydukları ile ilgili bazı araş tırmalar, bu çocukların beden eğitimlerine ilişkin tarihi gelişimleri ile mevcut beden eğitimi programlarının ana hatları, literatür taraması ile verilmiştir. İlkokulların alt özel sınıflarındaki eğitilebilir geri zekâlı çocukların, beden eğitimi uygulamalarının program, ortam, eğitimci, araç gereç vesaire gibi turn eğitimi oluşturan unsurlar açısından incelenmesi, bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. Araştırmanın genel evrenini, Türkiye'deki eğitilebilir geri zekâlı çocuklara eğitim yeren alt özel sınıf öğretmenleri ile turn rehber öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma evrenini ise, Konya ilinde 1939-1990 öğretim yılında alt özel sınıflarda görev yapan öğretmenler ile orta dereceli okullarda ve R. A. M. ' de çalışan rehber öğretmenler meydana getirmektedir. Araştırmanın örneklem grubu ise 30 alt özel sınıf öğretmeni ile 21 rehber öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmayla ilgili veriler, öğretmen ve rehber öğret menlere uygulanan, "Evet", "Kısmen", "Hayır" tercihlerinin bulunduğu anket formları ile edinilmiştir. Kimlik bilgileri ile rehber öğretmenlere yöneltilen genel bilgi sorularına verilen cevaplar, tablolaştırılıp yüzde frekansları alınmış ve bulgular, tablolar altında yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Forschungsgebiet sind geist igbehindeite Kinder, die Hreache ihrer Behinderung, psychomotor i sche Eigenschaften def eingeschulten, 1 erziehbaren Kinder, die Notwendigkeit der Lei beser 2 i eh ung flir d i ese Kinder genommen Daneben tendiert man auch vorhandene Probleme fur ihre Leibeserziehung au berucksichtigen. Man hat dabei direkt auf die Sonderklossen, wo behinderta Kinder erzogen werden, im Hinblick auf "Programme, Miliev, Erziaher Mittel und Prozuss" Gewicht gelegt. Zum forschungsbereich zahlen die Lehrer, die 1989-19SÖ diese fonder klassen unt err i cht en, und die Len rer, die am Forschungszentcum für erzieherische Führung tatig sind. Zur Bafragung sind 30. Sond er klassen leh rer und £1 Lehrer für erzieherische FUhrung gerufen. Diese Lehrer haben die Hrnfrage rnit "Ja", "Nein", "Taıleveıse" beantwortet. Die Antworten sind in Tabellen zusammergefasst, die die Freqvenzen und Resultate zeigen, indem man von der forme 1 "h2" ausgeht. Zum Schluss ist folgendes zu behaugten: Die meisten der befragten Lehrer haben kein "die Leibeserziehung" betreffendes fach abgescnlossen. Es herrscht in diesen Schulen ein Mangel an das Unt err i cht spl at z, -mittel und dam not wend i gen Programm. In dem v i erten. Kapiteln unserer Arbeit unt erst r i cht man die Vorschlage, die hauptsâchlich von unseren Resultaten ausgeht. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary schools tr_TR
dc.subject İlkokullar tr_TR
dc.subject Mental retardation tr_TR
dc.subject Zeka geriliği tr_TR
dc.subject Cirriculum tr_TR
dc.subject Ders programları tr_TR
dc.subject Physical education and training tr_TR
dc.subject Beden eğitimi tr_TR
dc.title İlkokullarda beden eğitimi programının geliştirilmesi "Alt özel sınıflardaki eğitilebilir geri zekalı öğrencilerin programları" tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account