Selcuk University Digital Archive Systems

Konya Sultan Selim/Selimiye Camisi'ndeki kalem işi çalışmalarının grafiksel açıdan incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Başbuğ, Mehmet
dc.contributor.author Kabakcı, Bekir
dc.date.accessioned 2015-06-04T11:05:04Z
dc.date.available 2015-06-04T11:05:04Z
dc.date.issued 2011-06-14
dc.identifier.citation Kabakcı, B. (2011). Konya Sultan Selim/Selimiye Camisi'ndeki kalem işi çalışmalarının grafiksel açıdan incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2344
dc.description.abstract Tezyini sanatlardan olan kalem işi çalışmaları, Türk-İslam sanatında çok köklü bir geçmiş ve birikime sahiptir. Bu birikim kültür tarihimizin geniş bir kısmını kapsamakta olup, birçok alanda varlığını göstermiştir. Bunlardan sıva, taş, mermer, deri, kumaş, kâğıt ve ahşap gibi satıhlar üzerine uygulanarak kalıcı eserler ortaya konmuştur. 16. yy. yükselme döneminde Osmanlı askeri, ekonomi, bilim ve siyasi alanda zirveye ulaşmış, bunlara paralel olarak sanatta da aynı ihtişamı yakalamıştır. Konya Selimiye Camisi de yapılış dönemi olarak aynı zaman dilimine denk gelmektedir. İşte bu sebepten konu ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu tür çalışmalar, sanatın ve sanatçının, grafik ilke ve elemanları açısından eserleriyle hangi noktada olduğunu ve sanatsal dehasının ufuklarını görebilme fırsatı sunmaktadır. Konu grafik elemanlarından; çizgi, renk, doku, biçim-şekil, ölçü ve yön çerçevesinden ele alınmış, grafik ilkelerinden olan; bütünlük-uygunluk, oran-orantı, ritim, görsel devamlılık, denge, vurgu ve zıtlık gibi yargılarla değerlendirilmiştir. Mekâna uygulanan tezyinatın, kompozisyon olarak bir bütün halinde mimari projenin yapısı içindeki durumu, renklerdeki uyum ve doku etkisi, çizgilerdeki oranlar, ışık alma miktarında renklerin mekâna olan etkisi, biçim ve şekil olarak mekânın mimari yapısına uyumluluğu açısından ele alınmıştır. Ayrıca ölçü açısından mimari projeyle desenlerin birbirine oranı, kompozisyonda birimlerin kendi aralarındaki büyüklük-küçüklük dengesi değerlendirilmiştir. Grafik ilkeleri açısından ise; kompozisyonların bütünlüğü ve uyumu, bunu sağlayan oran orantı ile motiflerin kendi içindeki ritim ve görsel devamlılığı incelenmiştir. Kullanılan renklerin ve kompozisyon yoğunluğunun denge ve oran durumunun ne şekilde sağlanmaya çalışıldığı, belirtilmiş olan hususlarda vurgu'nun miktarı ve zıtlık ilkesinden hangi oranda faydalanıldığı araştırılmıştır. Selimiye Camisi'ndeki kalem işi çalışmaları günümüz sanatına ve sanatkârına ilham kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada, günümüz kalem işi çalışmalarının ilham aldığı 16. yüzyıl Osmanlı dönemi eserinin, yukarıda bahsedilen ilke ve elamanlar açısından irdelenmesi amaçlanmıştır. Konunun araştırılması aşamasında referans kaynaklar taranmış, arşiv belgelerine ulaşılmış, edinilen bilgiler, grafik ilke ve elemanları açısından değerlendirilmiştir. Kalem işi çalışmalarının fotoğrafları çekilerek desen şeklinde çizilmiş böylece çalışma görsel olarak desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Hand carved works that is one of adorning arts has long-standing background and accumulation. This accumulation covers a large scale of our culture history and has been existed in many fields. It has been applied on plaster, stone, marble, leather, cloth, paper and wooden surfaces and permanent works have been composed. In 16th century, Ottoman Empire came to a head in military, economical, science and political fields and paralleling those it caught the same magnificence in art. The building period of Konya Selimiye Mosque occurred in same time slice. So, the subject has a different importance. This kind of works present us opportunity to see in which point the art and artists with their works regarding graphic principles and elements and to see horizons of artistic mastermind. We tried to consider the point regarding graphic elements as line, color, texture, style- shape, size and direction frame. We aimed to evaluate together with graphic principles as entirety - conformity, rate-proportion, rhythm, visual continuity, balance, emphases and contradiction values. Adorning that was applied to area, standing within entirety at current structure of architecture project, conformity in colors, thickness rate at lines, the colors affects to area at lightening amount of mosques, texture that was composed on the wall, the conformity of place to architectural structure of place regarding style and shape, also motifs balance within composition among units regarding dimension with architectural project have been evaluated. Regarding graphic principles, the entirety of study and conformity within this entirety, the rate and proportion that provides this conformity, rhythm and visual continuity of motifs within themselves have been examined. It has been researched that how, in what rate used color and composition density was tried to be provided as balance and the concepts as contradiction, emphasis at those stated points were tried to get benefit in what rate and measure. The hand carved works in Selimiye Mosque have been inspiration resource today art understandings and artists. The objective of thesis has been stated as to search this period work which affected today art understandings considering those contributions and affects in aspect of above mentioned principles and components. While researching the subject, resource scanning was performed and documents in the archive were reached. Obtained current data has been evaluated graphical aspect. Hand carved works was taken photo and so the study has been supported visually. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Tezyinat tr_TR
dc.subject Kalem işi çalışması tr_TR
dc.subject Adorning tr_TR
dc.subject Hand carved work tr_TR
dc.subject Camiler tr_TR
dc.subject Mosques tr_TR
dc.subject Grafik sanatlar tr_TR
dc.subject Graphic arts tr_TR
dc.subject Grafik teknikleri tr_TR
dc.subject Graphic techniques tr_TR
dc.subject Grafik ögeleri tr_TR
dc.subject Graphical elements tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Selimiye Cami tr_TR
dc.subject Selimiye Mosque tr_TR
dc.subject Süslemeler tr_TR
dc.subject Ornaments tr_TR
dc.subject Türk-İslam sanatı tr_TR
dc.subject Turkish-Islamic art tr_TR
dc.subject El sanatları tr_TR
dc.subject Handcrafts tr_TR
dc.title Konya Sultan Selim/Selimiye Camisi'ndeki kalem işi çalışmalarının grafiksel açıdan incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of hand carved works in Konya Sultan Selim-Selimiye Mosque in terms of graphical aspect tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account