Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile fen ve teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yağız, Dursun
dc.contributor.author Dişikitli, Ayşegül Fidan
dc.date.accessioned 2015-06-03T12:19:55Z
dc.date.available 2015-06-03T12:19:55Z
dc.date.issued 2011-06-20
dc.identifier.citation Dişikitli, A. F. (2011). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile fen ve teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2334
dc.description.abstract Bu araştırmada ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına ve ders başarılarına cinsiyetin, sınıf seviyesinin, anne ve baba eğitim seviyesinin etkisi ve derse yönelik tutum ile ders başarısı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma Kırşehir ilinin Kaman ilçesi merkezinde bulunan 9 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 690 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri Fen ve Teknoloji dersi tutum ölçeği ve kişisel bilgiler formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 7. sınıflarda öğrencilerin derse yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken, 8. sınıflarda kız öğrencilerin tutumlarının erkeklere göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin yılsonu Fen ve Teknoloji dersi puanları da erkek öğrencilerin yılsonu puanlarına göre daha yüksektir. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ve başarıları sınıf seviyelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Annenin ve babanın eğitim düzeyleri öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını etkilememektedir. Ancak anne ve babasının eğitim düzeyi lise ya da üniversite olan öğrencilerin ders başarılarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile ders başarıları arasında pozitif yönlü ancak düşük seviyede bir ilişki tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, influence of gender, class level and educational level of parents on attitudes of Grade 7 and 8 Elementary Education students towards Science and Technology course and relationship between attitude towards course and class achievement were researched. Study was made with 690 students in total who are studying in 9 elementary school of Kaman county, Kırşehir city. Research data were collected through attitude scale for Science and Technology course and also personal data forms. According to the results of study, attitudes of Grade 7 students towards course did not significantly differ in respect of gender, while attitudes of Grade 8 girls were more positive than boys. Year-end grade points of girl students in Science and Technology course were higher than boys?. Attitudes of students towards Science and Technology course and their achievement did not differ significantly in respect of class levels. Education level of parents does no affect attitudes of students towards Science and Technology course, but it was seen that class achievement of students whose parents have high school or college education was higher than others. A positive-oriented, but low-level relationship was found between attitudes of students towards Science and Technology course and their class achievements. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education students tr_TR
dc.subject İlköğretim öğrencileri tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Teaching curriculums tr_TR
dc.subject Öğretim programları tr_TR
dc.subject Student attitudes tr_TR
dc.subject Öğrenci tutumu tr_TR
dc.subject Attitude scale tr_TR
dc.subject Tutum ölçeği tr_TR
dc.subject Science and technology course tr_TR
dc.subject Fen ve teknoloji dersi tr_TR
dc.subject Science education tr_TR
dc.subject Fen bilgisi eğitimi tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.subject Ders programı tr_TR
dc.title İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile fen ve teknoloji dersi başarıları arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative The relationship between the attitudes of the primary 7 th and 8 th grade students towards the course of science and technology and their science and technology success tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account