Selcuk University Digital Archive Systems

Yerel yönetimlerin sanat eğitimindeki yeri ve önemi: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şirin, Nihat
dc.contributor.author Çelik, Emine Filiz
dc.date.accessioned 2015-06-03T12:06:09Z
dc.date.available 2015-06-03T12:06:09Z
dc.date.issued 2011-05-27
dc.identifier.citation Çelik, E. F. (2011). Yerel yönetimlerin sanat eğitimindeki yeri ve önemi: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2332
dc.description.abstract Günümüzde toplumun bireysel gereksinimlerini karşılaması, değişen ve gelişen Dünya'ya ayak uydurması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda; ülkemizde ?Yetişkin Eğitimi? sistemine baktığımızda birçok kurum aracılığıyla örgün eğitimin dışında kalan yaygın eğitim projeleri geliştirildiği görülmektedir. Bu projeler genel olarak toplumun ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu süreç genellikle bireylere okul ortamı dışında ?kısa süreli? eğitim olarak verilmektedir. Gelişmiş batılı ülkelerde yetişkin eğitimini daha çok yerel yönetimler üstlenmiştir. Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanında yerel yönetimler ve özel kuruluşlar da bu konuda çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yetişkinlere yönelik sanat eğitimi faaliyetleri içinde yer alan yerel yönetimlerin meslek edindirme kurslarının önemini belirtmek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır. Araştırmada, konuya ilişkin literatür taraması yapılarak birçok veriye ulaşılmıştır. Araştırma için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı sanat ve meslek eğitimi kursları bünyesinde faaliyet gösteren Ortaköy, Dikilitaş ve Kâğıthane Sanayi kurs merkezleri olmak üzere üç merkezdeki resim branşına ait derslerdeki çalışmalar incelenmiştir. Buralar da yürütülen sanat kursları gözlemlenmiş, kursiyerlere yirmi bir sorudan oluşan anket formu uygulanmış ve kurs hocaları ile görüşmeler yapılmıştır. Kurs yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, bu kursların hedefleri ile varılan sonuçları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada; toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kurumlarda toplumun sanat eğitimi doğrultusunda nasıl bir gelişim gösterdikleri ele alınmıştır. İSMEK'in bünyesindeki üç kurs merkezine toplam 100 adet anket formu dağıtılmıştır. Bu anket formlarından 82 adet anketin geri dönüşü olmuştur. Anket sonuçları değerlendirildiğinde İSMEK'in yetişkin eğitiminde çok önemli katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Anket sonuçları dikkate alınarak bu merkezlerin katkılarını artıracak önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, it has become an unavoidable fact that a society should meet the needs of its individuals and keep up with the continuously changing and developing world. Considering the training system for adult individuals in Turkey in this context, widespread training projects out of organized education are being developed by many establishments. These projects are generally practised by the needs of society. This application is generally administered to individuals as ?short-period training? out of schools. In developed western countries, education for adults is mostly administered by local authirities. In Turkey, however, municipals and private organizations are also organizing courses, as well as the Ministry of National Education. In this study, art courses organized in vocational training courses by local authirities (municipals) were investigated in terms of their contributions to the arts and training of arts. The objective of this study is to underline the significance of vocational training courses administered by local authirities, existing among artistic activities for adults and to put forward suggestions for this aim. In the study, to review the literatüre on the subject of many data has been reached. Research related to the arts and vocational training courses within the İstanbul Metropolitan Municipality, operating in Ortaköy, Dikilitaş, and industrial training centers Kâğıthane picture industry in the three central subjects of the studies examined. Those places also conducted art classes observed, twenty-one participants underwent a questionnaire and interviews were conducted with course instructors. The course objectives and outcomes from the meetings with administrators and teachers were determined. In this study, the community organizations working to meet the needs of society in accordance with art education show how a development is considered. Related to İSMEK total of 100 questionnaires were distributed within the three-course center. 82 of these survey questionnaries have returned. When these survey are examined İSMEK?s contributions to adult education is evalbiated. The survey results provide very important contributions to adult education İSMEK?s were evaluated. Results of the survey taking into account the suggestions have been made to increase the contribution of these centers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Adult education tr_TR
dc.subject Yetişkin eğitimi tr_TR
dc.subject Local administrations tr_TR
dc.subject Yerel yönetimler tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Visual arts education tr_TR
dc.subject Görsel sanatlar eğitimi tr_TR
dc.title Yerel yönetimlerin sanat eğitimindeki yeri ve önemi: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK örneği) tr_TR
dc.title.alternative The place and significance of municipals in art training: The case of Istanbul Metropolitan Municipality ISMEK tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account