Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yaklaşım tarzı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gülcan, Mustafa
dc.contributor.author Deniz, Çağlayan
dc.date.accessioned 2015-06-02T11:09:19Z
dc.date.available 2015-06-02T11:09:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Deniz, Ç. (2011). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yaklaşım tarzı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2309
dc.description.abstract Bu çalışmamızda ülkemizdeki ?İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Tarihi Şahsiyetlere Yaklaşım Tarzı? incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada son zamanlarda önemi daha çok hissedilmeye başlanılan Tarih biliminin, İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarında ele alınış şekli ve bu tarihi olaylar içerisinde büyük bir önem arz eden tarihi şahsiyetlerin, ders kitaplarında ne şekilde ele alındığı incelenmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere öğrencilerin tarih konuları ve tarihi şahsiyetlerle ilk tanışmaya başladığı yer okul dolayısıyla Sosyal Bilgiler dersidir. Öğrenciler ileriki yıllarda ayrı bir bilim olarak okuyacakları tarih derslerinin temellerini ilköğretimde atarlar. Bu yüzden bu dönemde Sosyal Bilgiler dersi çok önemlidir. Bu çalışma 5 bölümden oluşmakta olup, ana unsuru Sosyal Bilgiler ders kitaplarında tarihi şahsiyetlerin ele alınış şekli oluşturmaktadır. Bu sebeple İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler ders kitapları ayrıntılı olarak taranmış ve ders kitapları içerisinde yer alan tarihi şahsiyetlerin hemen hemen hepsinin kitapta ne şekilde işlendiği incelenmiştir. Çalışmanın ana unsurunu ders kitapları içerisinde yer alan tarihi şahsiyetler oluşturduğu için, öğrencilerin tarihi şahsiyetleri tanıma durumlarını ölçmek ve öğretmenlerin Sosyal Bilgiler ders kitapları içerisinde yer alan tarihi şahsiyetlerin ve tarih konuları hakkındaki düşüncelerini de öğrenmek amacıyla iki ayrı anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar üzerinde kritik yapılmıştır. Bu çalışma İlköğretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarını yazan komisyona ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerine de tavsiye niteliğinde bilgiler içermesi bakımından faydalı olacağı söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, our country, "Elementary II. Grade Social Studies Textbooks historical figures Approach to Style "is examined. The importance of the study, more recently started to be felt in the science of history, elementary social studies textbooks, and these historical events are handled in the shape of the historical figures of great importance, as discussed in the textbooks, what is examined. As is known, at first, the students begin to meet historical figures and date on issues and therefore the Social Studies course in school.Next years as a separate science in primary education are going to be taken the basics of history lessons by students.. That is why these are great role in the social science lesson. This study consists of 5 chapters, the main element of social studies textbooks, historical figures are handled. For this reason, Primary II. Grade Social Studies textbooks and course books were scanned in detail and in the historical figures in the book, what is taught in almost all of them were investigated. The main element of the historical personalities involved in the study of textbooks for students and teachers to assess the status of recognition of historical figures in social studies textbooks at the thought of historical figures and historical issues in order to learn the results of two separate survey has been done on the critical. Thanks to this study, which can be said to be useful and advisory to the committee and the teachers of social studies. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education schools tr_TR
dc.subject İlköğretim okulları tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Approximation methods tr_TR
dc.subject Yaklaşım yöntemleri tr_TR
dc.subject Historical figures tr_TR
dc.subject Tarihi şahsiyetler tr_TR
dc.subject Historical consciousness tr_TR
dc.subject Tarih bilinci tr_TR
dc.subject Social studies education tr_TR
dc.subject Sosyal bilgiler eğitimi tr_TR
dc.subject Textbooks tr_TR
dc.subject Ders kitapları tr_TR
dc.title İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler ders kitaplarında tarihi şahsiyetlere yaklaşım tarzı tr_TR
dc.title.alternative Elementary II. step approach to social style historical figures textbooks tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account