Selcuk University Digital Archive Systems

Türk inanç sisteminin çağdaş Türk resim sanatına yansıması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karoğlu, Alaybey
dc.contributor.author Yıldız, Bedriye
dc.date.accessioned 2015-06-02T08:22:34Z
dc.date.available 2015-06-02T08:22:34Z
dc.date.issued 2011-06-14
dc.identifier.citation Yıldız, B. (2011). Türk inanç sisteminin çağdaş Türk resim sanatına yansıması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2302
dc.description.abstract 'Türk İnanç Sisteminin Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansıması' adlı bu çalışma ile Türklerde hâkim olan İslam öncesi ve İslam dönemi inanç sisteminin çağdaş Türk resim sanatına olan etki ve katkıları üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada Türk kültüründeki inanç unsurlarını belirleyebilmek için ilk olarak İslamiyet öncesi Gök Tanrı inancı ele alınmış ve bu inanca bağlı olarak ortaya çıkan Atalar kültü ve Tabiat kültü inançlarına değinilmiştir. Şamanizm inancından bahsedilmiş ve Şamanizm'in bir din değil içine birçok dinden girmiş olan motiflerin oluşturduğu senkretik bir kompozisyon olduğu anlaşılmıştır. Ulaşabildiği her coğrafyaya tarihini, yaşam tarzını ve inançlarını taşıyan Türklerin, İslamiyet öncesi Hun, Göktürk ve Uygur döneminden kalan eserlerle Türklerin İslamiyet'i kabul edişiyle soyut nakışa dönüşen "Desen Sanatı" ya da "Sonsuzluk Sanatı" dediğimiz süsleme sanatları üzerinde durulmuştur. Araştırmamıza konu olan 1970 sonrası Türk inanç etkisinde yapılmış olan yapıtlar incelenmiş, bu dönem sanatçıları; Erol Akyavaş, Ergin İnan, Gülsün Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Balkan Naci İslimyeli ve Rauf Tuncer'in resimlerine yansımaları ile sınırlı tutulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract With the work which is named as ?The Reflection of Turkish Belief System TO Contemporary Turkish Pictorial Art?, it is focused on the effect and contributions of pre-Islamic and Islamic period to contemporary Turkish Pictorial Art. In this study, at first to identify the elements of faith in Turkish culture it is taken up the faith of pre-Islamic Sky God belief and the cult of ancestors which appears by depending on this faith and the believes of the cult of nature. It is mentioned about the faith of Shamanism and it is understood that Shamanism is a harmonic composition which the motives constitute not only one religion, but a lot of religions. Turkish people who carry their history, their style of living and their believes to every place they can reach with the works which remained from Hun, Gokturk and Uyghur during the pre-Islamic period, it is given importance to the decorative arts which we call ?The Art of Pattern? or ?The Art of Infinity? which turns into abstract embroidery with Turkish people?s acceptance of Islam. It is examined the works which are made by the effect of faith and which are subjected to our research and the artists of this period are limited with the reflections of the pictures of the artists like Erol Akyavaş, Ergin İnan, Gulsun Erbil, Suleyman Saim Tekcan, Balkan Naci İslimyeli and Rauf Tuncer. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Islamic art tr_TR
dc.subject İslam sanatı tr_TR
dc.subject Faith system tr_TR
dc.subject İnanç sistemi tr_TR
dc.subject Turkish painting art tr_TR
dc.subject Türk resim sanatı tr_TR
dc.subject Turkish culture tr_TR
dc.subject Türk kültürü tr_TR
dc.subject Painting art tr_TR
dc.subject Resim sanatı tr_TR
dc.title Türk inanç sisteminin çağdaş Türk resim sanatına yansıması tr_TR
dc.title.alternative The reflection of Turkish belief system to contemporary pictorial art tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account