Selcuk University Digital Archive Systems

Rakım Çalapala'nın eserlerinde çocuk ve çocuk eğitimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göre, Zehra
dc.contributor.author Karaçam, Olcay
dc.date.accessioned 2015-05-26T08:05:01Z
dc.date.available 2015-05-26T08:05:01Z
dc.date.issued 2011-06-17
dc.identifier.citation Karaçam, O. (2011). Rakım Çalapala'nın eserlerinde çocuk ve çocuk eğitimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2264
dc.description.abstract Cumhuriyet'in ilan edilmesi, yapılan harf devrimi ve sosyal yaşamdaki düzenlemelerle ülkemizde çocuk ve çocuk edebiyatına verilen önem daha çok artmıştır. Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Kemalettin Tuğcu, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Mahmut Yesari, Rakım Çalapala Cumhuriyet döneminde öne çıkan yazarlardır. Bu yazarların eserlerinde görülen en önemli özelliği çocuğu eğlendirmenin yanında çocuğu eğitme amacını taşıyor olmalarıdır. Bu tespitten hareketle çalışmada, Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden sayılan Rakım Çalapala'nın eserlerinde çocuk ve çocuk eğitiminin ne ölçüde yer aldığı konu edilmiştir. ?Rakım Çalapala'nın Eserlerindeki Çocuk ve Çocuğun Eğitimi? adını taşıyan bu tezde Rakım Çalapala'nın kısaca hayatı, ve sanatından bahsedildikten sonra onun eserlerinde işlediği çocuk eğitimiyle ilgili değerler üzerinde durulmaktadır. Bunlar çocuk eğitimi ana başlığının bünyesinde iki alt başlıkta toplanmıştır: 1- Evrensel Değerler: Ailede Sevgi, Doğa Sevgisi, Okul ve Okuma Sevgisi, Hayvan Sevgisi, Öğretmen Sevgisi, Aile Terbiyesi, Azimli Olmak, Nasihat, Kendini İspatlama, Yalan, Dürüstlük, Arkadaşlık, Çalışma Bilinci, Yardımlaşma, Sosyal Etkinlik, Eşitlik ve Adalet, Merhamet, Hayatla Mücadele, Cesaret, Özlem, Zamanın Değerini Bilme ve Zaman Kavramı, Tasarruflu Olma, Karar Verme, Kendine Güven, Kanaatkârlık, Kıskançlık, İleri Görüşlülük; 2- Milli Değerler: Vatan Sevgisi, Millet Sevgisi, Atatürk Sevgisi, Bayramlar Gelenekler ve Görenekler'dir. Yazarın eserinde çocuk eğitimine dair diğer tespitimiz olan Dil ve Anlatım Özellikleri: Atasözleri, Deyimler, İkilemeler ve Bilmeceler'dir. tr_TR
dc.description.abstract Be declared of republic along with revolution of letters and arrangements of social life, children and importance of children?s literature has increased more in our country. Prominent writers of our republic period are Reşat Nuri Güntekin,Peyami Safa,Kemalettin Tuğcu, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Mahmut Yesari, Rakım Çalapala. The most important feature of the works of these author is entertainment of children as well as children?s education. Rakım Çalapala who cares the issue of children and education and uses frequently is an author. This study which based on this determined, this study?s subject is that Rakım Çalapala is the most important person in the repuclic period whose works including to what extend about children and children`s education. This thesis name is ?Children and Children?s Education in the Works of Rakım Çalapala? which includes summary of Rakım Çalapala?s life and mentioning about his arts then values are emphasized in his works for children?s education comitted by Rakım Çalapala. These are the main title of children?s education within the two sub-headings were collected. 1- Universal Values: Family Love, Love of Nature, School and the Joy of the Reading, Animal love, Love of Teacher, Family Dressage, Be Ambitious, Counsel, Rise to the Occasion, Lie, Honestly, Friendship, Awareness of Working, Helping, Social Activity, Equality and Justice, Mercy, Struggle with Life, Courage, Longing, knowing the value of time and the concepts of time, Be Economical, Decision Making, Self-Confidence, Frugality, Jealousy, Latitudinarianism; 2- National Values: Patriotism, Love of the nation, Love of Atatürk, Festivals, Traditions and Costums. The author?s book about the education of children with other determination is Language and Expression tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Evrensel değerler tr_TR
dc.subject Milli değerler tr_TR
dc.subject Dil ve anlatım tr_TR
dc.subject Çocuk eğitimi tr_TR
dc.subject Rakım Çalapala tr_TR
dc.subject Çocuk edebiyatı tr_TR
dc.subject Child literature tr_TR
dc.title Rakım Çalapala'nın eserlerinde çocuk ve çocuk eğitimi tr_TR
dc.title.alternative Children and children?s education in the works of Rakım Çalapala tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account