Selcuk University Digital Archive Systems

Konya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arslan, Emine
dc.contributor.author Ladikli, Serengül
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:33:53Z
dc.date.available 2015-05-12T12:33:53Z
dc.date.issued 2011-01-11
dc.identifier.citation Ladikli, S. (2011). Konya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2208
dc.description.abstract Bu çalışmada mastitisli ineklerden izole edilen 98 Staphylococcus aureus suşunda Real-Time PCR ile PVL, ?-hemolizin ve LukED gibi virulans genlerin varlığı/yokluğu ve kantitatif analizi yapılmıştır. Ayrıca bu üç genin varlığı PCR ile de doğrulanmıştır. Real-Time PCR'a göre PVL, ?-hemolizin ve LukED genleri sırasıyla %70,40, %90,81 ve %66,32 oranlarında bulunurken klasik PCR'a göre %92,85, %97,95, %75,51 oranları elde edilmiştir. Virulans genlerinin suşlara göre kantitatif analizi sonucunda, bu viral gen miktarlarına göre 40<-10.000, 10.000-100.000 ve 100.000< IU/ml şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. PVL geninin miktarı bu gruplar arasında sırasıyla %27,55, %9,18 ve %32,65 olarak değerlendirilirken, ?-hemolizin %48,97, %39,79 ve %2,04 ve LukED'nin %45,91, %14,28 ve %6,12 olarak miktarları belirlenmiştir. Sonuç olarak mastitisli ineklerden izole edilen S. aureus suşlarında bu virulans genlerinin prevelansı yüksek çıkmıştır. Her iki metoda göre elde edilen virulans genlerinin varlığının birbiri ile uyumlu olduğu istatistiki olarak söylenebilir (p<0,05). tr_TR
dc.description.abstract In this study, existence/absence of virulence genes such as PVL, LukED and ?- hemolysin and the quantitative analysis was done in 98 Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis by Real-Time PCR. Also the existence of the three genes was verified with PCR. While PVL, LukED, ?- hemolysin and genes were found to be 70,40%, 90,81% and 66,32% respectively according to Real-Time PCR, according to classical PCR the rates were 92,85%, 97,95% and 75,51%. As a result of the quantitative analysis of virulence genes in S. aureus strains, according to the amount of this viral gene have been divided into three groups as 40<-10.000, 10.000-100.000, and 100.000< IU/ml. While the amount of PVL gene in these groups is evaluated as 27,55%, 9,18%, and 32,65% respectively, the amounts of ?- hemolysin and LukED are determined as 48,97%, 39,79%, 2,04%, and 45,91%, 14,28%, 6,12%, respectively. Consequently, in S. aureus strains isolated from bovine mastitis, the prevalence of these virulence genes were determined to be high. According to both methods, it can be statistically deduced that the existence of virulence genes obtained were coherent (p<0,05) . tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject LukED tr_TR
dc.subject İnekler tr_TR
dc.subject Mastitis tr_TR
dc.subject PVL tr_TR
dc.subject Real-Time PCR tr_TR
dc.subject S. aureus tr_TR
dc.subject γ -hemolizin tr_TR
dc.subject Cows tr_TR
dc.subject Mastitis tr_TR
dc.subject γ -hemolysin tr_TR
dc.title Konya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizi tr_TR
dc.title.alternative Quantitative analysis of various virulance genes (PVL, LukED, γ-hemolysin) by real-time pcr of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis in Konya region tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account