Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya bölgesindeki mastitisli ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının real-time PCR ile çeşitli virulans genlerinin (PVL, LukED, γ-hemolizin) kantitatif analizi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.