Selcuk University Digital Archive Systems

Sincap kafesli asenkron motorlarda kafes arızalarının motor performansına etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bilgin, Osman
dc.contributor.author Arabacı, Hayri
dc.date.accessioned 2015-04-28T08:37:35Z
dc.date.available 2015-04-28T08:37:35Z
dc.date.issued 2011-06-23
dc.identifier.citation Arabacı, H. (2011). Sincap kafesli asenkron motorlarda kafes arızalarının motor performansına etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2163
dc.description.abstract Bu çalışmada dalgıç asenkron motorlarda sincap kafesi arızalarının motor performansına yaptığı etkiler incelenmiş ve bu etkiler arıza büyüklüğüne göre kademelendirilmiştir. Asenkron motorlardaki rotor arızalarıyla ilgili yapılan literatürdeki çalışmalarda genellikle arızaların belirtileri veya teşhisi üzerinde durulmuştur. Motor performansı ile ilgili çalışmalar mevcut olmasına rağmen rotor arızalarının motor performansına yaptığı etkiler hakkındaki çalışmaların sayısı sınırlıdır. Literatürden farklı olarak bu çalışmada, rotor arızalarının güç faktörüne ve motor verimine etkilerinin incelemeleri yapılmış ve bu etkiler kademelendirilmiştir. Ayrıca rotor kafes arızaları içerisine kısa devre halkası arızasının dahil edilmesi ve analizler için derin kuyu asenkron motorlarının kullanılması açısından literatürden farklıdır. Bu çalışmada dört farklı büyüklükte motor kullanılmıştır. Motorların her biri, sağlam ve beş farklı rotor arızası olmak üzere 6 farklı durumda incelenmiştir. Analizler için benzetimler ve deneyler yapılmıştır. Benzetimler için CEDRAT firmasının FLUX programı kullanılmıştır. Deneylerde dalgıç motor üretim fabrikasında oluşturulan deney düzeneği kullanılmıştır. İncelemeler, arızaların kararlı durumdaki, yol alma sürecindeki ve hız-moment eğrisi üzerindeki etkileri olmak üzere üç ana bölümde yapılmıştır. Performans kapsamında; motor akımı, momenti, hızı, güç faktörü ve verimi değerlendirilmiştir. Motor hızının hesaplanmasında Hızlı Fourier Dönüşümü kullanılmıştır. Hız hesabında kullanılan yöntem itibariyle literatürden ayrılmaktadır. Sonuçlar, etkilerin dalgalanma ve ortalama değerde azalma olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Analizler ayrı ayrı ve genelleştirilerek yapılmış ve arıza büyüdükçe motor performansına yaptığı etkinin üstel olarak arttığı, bunun motor büyüklüne göre değişmediği ve halka kırık arızasının kırık çubuk arızasıyla benzer etkiler yaptığı ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study effects of squirrel cage faults on submersible induction motor performance were investigated and these effects were ranked according to fault size. Studies on rotor faults in the literature have generally focused on diagnostics and symptoms of these faults. Studies about motor performance are available in the literature. But the number of studies about effects of rotor faults on motor performance is limited. Unlike the literature in this study, these effects on motor power factor and efficiency were investigated and effects of rotor faults on motor performance were ranked according to fault size. Furthermore, including of end-ring fault to rotor faults and using of submersible induction motor in investigations makes different this study from others. Four different motors were used for the simulation and experimental studies under healthy and five different rotor faults conditions. FLUX package program was used for simulations. Experiments were done in submersible induction motor factory by using test system. The effects of faults were investigated in three sections; analyzing of steady-state condition, analyzing of start-up duration and analyzing of speed-torque curve. The stator current, torque, power factor, speed and efficiency of motor are addressed within the context of performance. The variations of these outputs are examined in the time domain. So, the effects of fluctuations and mean value of the outputs are analyzed and ranked according to rotor fault size. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Asenkron motor tr_TR
dc.subject Derin kuyu motorları tr_TR
dc.subject Hız-Moment eğrisi tr_TR
dc.subject Kararlı durum analizi tr_TR
dc.subject Rotor arızaları tr_TR
dc.subject Performans analizi tr_TR
dc.subject Yol alma süreci analizi tr_TR
dc.subject Analysis at during start-up tr_TR
dc.subject Induction motor tr_TR
dc.subject Performance analysis tr_TR
dc.subject Rotor faults tr_TR
dc.subject Speed-torque curve tr_TR
dc.subject Steady-state analysis tr_TR
dc.subject Submersible induction motors tr_TR
dc.title Sincap kafesli asenkron motorlarda kafes arızalarının motor performansına etkileri tr_TR
dc.title.alternative The effects of cage faults on motor performance in squirrel cage induction motors tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account