Selcuk University Digital Archive Systems

Ortaöğretimde öğrencilerin psiko-motor düzeylerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabukçu, Asım
dc.contributor.author Kul, Namık
dc.date.accessioned 2015-04-20T07:19:34Z
dc.date.available 2015-04-20T07:19:34Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Kul, N. (1991). Ortaöğretimde öğrencilerin psiko-motor düzeylerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2122
dc.description.abstract Bu çalışmada insanlar İçin hayati bir öneme sahip olan Beden Eğitimi derslerinin okullardaki fonksiyonelliği ve orta öğretimde okuyan öğrencilerin psiko-motor gelişim düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya İl merkezindeki orta dereceli okullar oluşturmuştur. Veriler Öğretmenlerden anket yoluyla, öğrencilerden ise uygulamalı olarak beceri ve gelişim testlerine tabii tutularak elde edilmiştir. Araştırmada Türk Milli Eğitiminin hedeflediği amaçlara, tesis, araç, gereç ve zaman eksikliğinden' ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Buna rağmen öğretmenlerin ve öğrencilerin gayretiyle okullardaki başarının bir ölçüye kadar artırıldığı görülmüştür. Bu da elde edilen başarıların kişilere bağlı olarak zaman zaman değiştiğini göstermektedir. Ancak kurumun yapısından veya sağladığı imkanlardan dolayı devamlılık gösteren başarıların elde edilmesinin mümkün olmadığı da görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we aim to determine the function of spor training and the level of psyco-motor development for students at senior high school in the dirtrict of Konya. The scope of this study includes all the senior school in the provin cial city of Konya. We have tried to compile data from the teachers through questionnaries and from students through the tests, which applied to mea sure the sportive skills and their developments. In the study the targets programmed by the ministery of National Education have been found not to be achieved1 in spite of this, the success in the schools related has increased to some extent. This indicates that the success sometimes achieved have somethine to do with the personel enthusiciasm of the students. It is also observed that the.continuous success are not likely to be achieved because of the lock of fasciites and structural defets of the institute. Due to the insufficency of sportive faccilities, equipments and even time. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Psychomotor development tr_TR
dc.subject Psikomotor gelişim tr_TR
dc.subject Secondary school students tr_TR
dc.subject Ortaokul öğrencileri tr_TR
dc.subject Physical education and training tr_TR
dc.subject Beden eğitimi tr_TR
dc.title Ortaöğretimde öğrencilerin psiko-motor düzeylerinin belirlenmesi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account