Selcuk University Digital Archive Systems

2908 sayılı dernekler kanununa göre Konya ilinde kurulan spor kulüplerinin kuruluş yönetici antrenör sporcu üye tesis ve faaliyetleri açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor İsbir, G. Eyüp
dc.contributor.author Çöndü, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-04-17T13:19:10Z
dc.date.available 2015-04-17T13:19:10Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Çöndü, A. (1991). 2908 sayılı dernekler kanununa göre Konya ilinde kurulan spor kulüplerinin kuruluş yönetici antrenör sporcu üye tesis ve faaliyetleri açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2120
dc.description.abstract Spor kulüpleri, 2908 sayılı dernekler kanununa göre kurulur ve aynı kanun gereğince, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptırırlar. Türk sporuna değerli antrenör, sporcu, yönetici ve başarılı sonuçlar kazandırmışlardır. Bu spor kulüpleri, kuruluş, yönetici, antrenör, sporcu, tesis, üye ve faaliyetleri açısından değerlendirilerek, araştırmanın amacı oluşturulmuştur. Araştırmada spor kulüplerinin genelde birbirinden çok farklı bir yapı göstermedikleri görülmüştür. Bütün kulüplerin futbol ağırlıklı bir çalışma içine girdiklerini söyleyebiliriz (%94). Antrenör, sporcu, üye, sayılarının çok düşük olduğu belirlenmiştir. Spor lokali ve tesisleri yönünden yetersizdir (%30). Gelir kaynakları kısıtlı üye sayıları çok düşüktür. Mevcut üye sayılarından, üye aidatlarını toplayabilen kulüp sayısı azınlıkta kalmıştır (%44). Antrenörlerin öğrenim durumları düşüktür. Yüksek Okul mezunu antrenör %23.59'dur. Kulüp yöneticileri üstlendikleri görevleri, yerine getirmede pasif ve yetersiz kalmışlardır (%37). Faal olarak kulüp işleriyle ilgilenen yönetici bulunmuştur. Kulüplerin daha çok, 1981-1985 yılları arasında kurulduğu (%28), bayan sporcu sayısının çok düşük olduğu görülmüştür (%6). Kulüplerin genelde imkanları ölçüsünde sporculara yardımda bulunduğu, ancak müessese kulüplerinin diğer kulüplerden daha avantajlı durumda oldukları görülmüştür. Elli milyon üzerinde geliri olan, 82 bir tane kulüp bulunmuştur. Kulüp Antrenörlerinin belgesi olmayan %28.41 olarak belirlenmiş, genelde kulüplerin okullarla işbirliği yaptığı %72 olduğu, devletten alınan yardımın çoğunlukla, spor araç gereç yardımı olduğunu (%44) bulunmuştur. 1990-1991 spor yarışmalarında çıkan olaylarda, hakemlerin tutumunun %70 olduğu belirlenmiştir. Kulüplerin denetiminden uzak gideri gelirlerinden fazla borç batağına girmişlerdir. Devletin kulüplere yaptığı yardımın çoğuna ulaşamadığı anlaşılmıştır. Bu kulüplerin içindeki güçlükleri ancak maddi destek sağlayarak aşabilecekleri görüşü kuvvetlenmiştir. Devletin amatör barşlara verdiği payı artırması yanında, kulüpler de üye sayılarını artırmalıdırlar. Çağdaş kulüpçülüğü yakayalabilmemiz için, yönetici, sporcu, üye ve taraftarıyla işbirliğine gidilmesinin gerekli olduğu fikri ağırlık kazanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Les clubs sportifs sont Ğtablis en vertu du loi des associations numerotĞ 2908 et üs sont enregistr's La Diretcion Generale de L Education Physique et du sport. Les clubs spotifs sont formes de bons sportifs, des entraineurs gualifies des administrateurs tres ressites au profit du sport Turc. On a examine1 Les Resultats de cet ânqu ete du point de vue de L' administrateur, de L' entraison, du sportif, de L' â tablissement, de clubistâ, des activite a et de la situation financi ere du club. Le resultat de L' enquate nous montre que les clubs sportifs n offrent pas une construction differants les une que les autres. On peut dire que la majority des clube donnent de L importance au football (% 94). Les nombres Bes entraineurs, dest sportifs et des clubistes aux clubs sont en baisse. Les clubs sont insuffisants comme les materiaux et les installations sportives. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Spor kulüpleri tr_TR
dc.subject Sport clubs tr_TR
dc.title 2908 sayılı dernekler kanununa göre Konya ilinde kurulan spor kulüplerinin kuruluş yönetici antrenör sporcu üye tesis ve faaliyetleri açısından incelenmesi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account