Selcuk University Digital Archive Systems

Lise beden eğitimi derslerinde voleybol öğretiminin yeri ve önemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ardahan, Halil
dc.contributor.author Fişekçioğlu, İbrahim Bülent
dc.date.accessioned 2015-04-17T13:04:39Z
dc.date.available 2015-04-17T13:04:39Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Fişekçioğlu, İ. B. (1991). Lise beden eğitimi derslerinde voleybol öğretiminin yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2118
dc.description.abstract Bu araştırmayla beden eğitimi ve sporda voleybol eğitiminin yeri ve önemi problemi oluşturmuş liselerdeki ders programlarında voleybol eğitiminin sorunları ve genel ve özel amaçlara, hedef ve davranışların gerçekleşme seviyeleri okul yöneticileriyle, beden eğitimi öğretmenleri, diğer branş öğretmenlerinin ve öğrencilerin sunulan voleybol eğitiminden ne alıp almadıkları incelenmiştir. Araştırmanın genel evreni ülkemizdeki tüm liseler, çalışma evreni de Konya ilindeki 1989-1990 yılındaki liseler arası voleybol il birinciliğinde ilk üçe giren okul voleybol takımları oluşturmuştur. Örneklerin grubunu ise, liselerden toplam 37 öğretmen ile 70 idareciden ibaretti. Araştırmada anket uygulanmış olup "Evet, Bazen, Hayır" dan oluşan veriler istatistik olarak değerlendirilmiş, elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri (%) alınarak tablolar oluşturulmuş ve amaçlara ulaşılamadığı öğrencilerin ve öğretmenlerin cevapları arasında toplam Khi-kare yöntemiyle istatistiki farklılık aranarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: l)Lise I, II ve III sınıflarda voleybolla ilgili amaçlar hedef davranışlara dönüştürülememiştir. 2)Liselerde voleybol sporuna gereken ilginin verilmediği ortaya çıkmıştır. 3)Liselerde sunulan voleybol eğitimi ipin gerekli tesis, araç-gerecin yeterli olmadığı belirlenmiştir. 4)Okul ve klüp işbirliğinin gereken düzeye ulaşamadığı, bu konuda birbirlerini desteklemedikleri ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Volleyball tr_TR
dc.subject Voleybol tr_TR
dc.subject Sports tr_TR
dc.subject Spor tr_TR
dc.subject High schools tr_TR
dc.subject Liseler tr_TR
dc.subject Physical education and training tr_TR
dc.subject Beden eğitimi tr_TR
dc.title Lise beden eğitimi derslerinde voleybol öğretiminin yeri ve önemi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account