Selcuk University Digital Archive Systems

Etibank SAS serbest güreş takımı ile ABD serbest güreş milli takımının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Memik, Recep
dc.contributor.author Taşkıran, Celal
dc.date.accessioned 2015-04-17T11:10:09Z
dc.date.available 2015-04-17T11:10:09Z
dc.date.issued 1990
dc.identifier.citation Taşkıran, C. (1990). Etibank SAS serbest güreş takımı ile ABD serbest güreş milli takımının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2115
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Uluslararası müsabakalarda bir çok ma dalya almış bir çok milli güreşçiyi kadrosunda bulunduran Eti bank SAS (Seydişehir Alüminyum Spor) Serbest Güreş Takımının fi ziksel ve fizyolojik karaterlerini belirlemek ve 1983 Serbest Güreş Dünya Kupasına katılan Amerika Birleşik Devletleri güreş Milli Takımının fizyolojik değişkenleri ile karşılaştırmaktır. Araştırma için; boy, yaş, ağırlık, vücut yağ oranı, vital kapasite, aerobik güç (Maxe), hız (36.56 m), 400 m. koşu, 2400 m. koşu, iki pençe kuvveti, kuvvetli pençe ve zayıf pençe ile ilgili fizyolojik özellikler seçildi. Testlere Etibank SAS Serbest Güreş Takımının 1990 I. güreş liginde II. olan takımın, (48-52-57-62-68-74-62-90- i 00 ve 130 kg) sikletlerinin en iyi birer güreşçiden olmak üzere toplam 10 gü reşçi katılmıştır. Etibank SAS Serbest Güreş Takımı ile ABD Serbest Güreş Ta kımı fizyolojik değerlerinin karşılaştırılmasında t değeri tek niği kullanıldı ve 0.05 önemlilik seviyesi kabul edildi. îki takımın fiziksel ve fizyolojik değerlerinin karşılaştı rılmasında; aerobik güç (Max V0e), 400 m. koşu ve 2400 m. koşu değerlerinde Etibank SAS Takımı aleyhine 0.05 önemlilik seviye sinde istat istikî bir fark bulunmuştur. Bu değerler; aerobik güç Etibank SAS güreşçilerinin (48.9 ± 3.79), Amerikalı güreşçileri nin (55.59 ± 4.28), 400 m. koşu Etibank SAS (71.6 ± 5.5), ABD Milli Takımı (63.37 ± 3.58), 2400 m. koşuda ise Etibank SAS (10s44. 0 ± 52.97), ABD Milli Takımı (8s49. 5 ± 27. 37)'dir. Diğer 49 fizyolojik değerler arasında 0.05 önemlilik seviyesinde istatis tik bir fark bulunamamıştır. Et i bank SAS Takımı güreşçilerinin yaş, boy, ağırlık, vücut yağ oranı ve vital kapasitelerinin normal sınırda olduğu görül mektedir. Aerobik güç (Man VDe>, iki pençe kuvveti, kuvvetli pençe, zayıf pençe, hız (3S. 56 m. koşu), 400 m. koşu ve £400 m. koşu değerleri, Türkiye içinde yeterli olmasına rağmen yabancı güreşçilerin literatür değerlerinden düşük olduğu görülmekte dir. Bu sonuçlar Türk güreşçilerinin yabancı elit güreşçilere oranla daha az çalıştıklarını ve antrene oldukları gerçeğini or taya çıkarmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study was to establish the physiological characteri stics of the Etibank SAS Free Style Wrestling team wrestlers an to compare the physiological chara cteristics of the Eti bank SAS Free Style Wrestling team wrestlers and USA National Free Style World Cup Wrestling team Wrestlers. The percent body fat was measured by using Skinfold techniques. The Vital Capacity was measured by Using Spirometer. The aerobic power (Max VOs:) was measured by using 12 min. Run test. The grip strength was measured by using hand grip tensiometer (Dynamometer). The speed by using 36. 56 m. <40 Yard) ditffih. The endurance was measured by using 400 m. dash and £400 m. Run tests. in The comparative study Etibank SAS Free Style Wrestling team wrestlers were significantly tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Wrestlers tr_TR
dc.subject Güreşçiler tr_TR
dc.subject Wrestling tr_TR
dc.subject Güreş tr_TR
dc.subject Physiological properties tr_TR
dc.subject Fizyolojik özellikler tr_TR
dc.subject Physical properties tr_TR
dc.subject Fiziksel özellikler tr_TR
dc.title Etibank SAS serbest güreş takımı ile ABD serbest güreş milli takımının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account