Selcuk University Digital Archive Systems

İntrauterin inseminasyon uygulanan çiftlerde progresif motilite ve sonuç ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erdoğan, Ender
dc.contributor.author Arlı, Zülfiye
dc.date.accessioned 2015-04-08T13:28:49Z
dc.date.available 2015-04-08T13:28:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Arlı, Z. (2013). İntrauterin inseminasyon uygulanan çiftlerde progresif motilite ve sonuç ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1997
dc.description.abstract İnfertilite aile ve toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir sorundur. En az bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan, çocuk istemiyle başvuran çiftler infertilite açısından değerlendirilmelidir. Çiftlerin yaklaşık %10-15?i infertilite problemi ile karşılaşmaktadır. Günümüzde infertilite tedavisi için Invitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yardımcı üreme teknikleri (YÜT) geliştirilmiş olmasına rağmen, intrauterin inseminasyon (IUI) hala birçok infertil çiftler için uygulanabilen güvenilir yöntemdir. IUI başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bu çalışmada IUI uygulanan çiftlerde semen parametrelerinden progresif motilitenin gebelik sonucu ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. IUI programına alınan 84 çift prospektif olarak değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların 3 günlük cinsel perhiz sonrası alınan semenleri analiz için değerlendirmeye alındı. Tüm değerlendirmeler WHO 2010 kriterleri esas alınarak yapıldı. Volüm, renk, vizkositeye bakıldıktan sonra ışık mikroskobunda 20X büyütmede sperm sayısı ve motilitesi değerlendirildi. Motilite değerlendirmesi için 100 sperm hücresinde Progresif motilite (PM), Nonprogresif motilite (NPM) veİmmotilite (IM) olarak spermler 3 grupta değerlendirildi. Morfoloji değerlendilmesi için Diff-quick boyası kullanıldı. Numunenin sayı ve motilitesi göz önünde bulundurularak uygun yıkama metodu ile spermler hazırlandı. Yıkama sonrası 0,3-0,5 ml?lik numune insemine edilmek üzere kadın doğum uzmanına teslim edildi. IUI uygulaması sonucunda84 çiftten 15?inde klinik gebelik elde edildi. Olgu başına gebelik oranı % 17,9 olarak belirlendi. Spermin PM?si ile IUI sonucu gebelik oluşup oluşmaması arasında ki ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Total motil sperm sayısının IUI sonucu oluşan gebelik ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu. tr_TR
dc.description.abstract Infertility is one of the major problems concerning the health of the family and society. If the pregnancy can not be occured at least one year despite unprotected regular sexual intercourse and couples who have requested children are evaluated in terms of infertility. 10 to 15% of couples are faced with the problem of infertility. Nowadays, assisted reproductive technology (ART) has been developed such as in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) for the treatment of infertility although intrauterine insemination (IUI) is still a reliable method that can be applied to many infertile couples. It is aimed to investigate the progressive motility which is one of the sperm parameters between the relationship and pregnancy outcome. 84 cycles choosed for IUI program were evaluated prospectively. Semens have taken in a sterile container after 3 days of sexual abstinence from patients. Semen analysis were evaluated after liquefaction based on the WHO 2010 criteria. Sperm count and morphology evaluation were performed at 200 magnification after evaluating volume, color, viscosity. Then, 100 cells were counted for the assessment of motility. Sperms were divided into 3 groups, as progressive motility (PM), nonprogressive (NPM), immotile (IM). After the assessment, sample was washed with a suitable method by paying attention to sample number and motility. After washing, 0,3-0,5 ml sample was delivered to a gynecologist to be inseminated. 15 clinical pregnancies were achieved as a result of application of IUI. Pregnancy rate per patient was 17.9%, respectively. A significant difference was found between in the relationship between the sperm PM and IUI (p <0,05). The relationship between total motile sperm count and pregnancy as a result of IUI was not statistically significant. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sperm tr_TR
dc.subject Progresif motilite tr_TR
dc.subject Progressive motility tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject Kısırlık tr_TR
dc.subject Infertility tr_TR
dc.subject Yapay döllenme tr_TR
dc.subject Artificial insemination tr_TR
dc.title İntrauterin inseminasyon uygulanan çiftlerde progresif motilite ve sonuç ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative Couples undergoing intrauterine insemination relationship between progressive motility and pregnancy outcome tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account