Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İntrauterin inseminasyon uygulanan çiftlerde progresif motilite ve sonuç ilişkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.