SBE, Doktora, Sosyoloji Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Nacak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-12-23)
  Taşra konusu son zamanlarda, özellikle edebiyat ve sinema alanında çeşitli yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Bu çalışma ise sosyoloji literatüründeki eksikliği tamamlama amacıyla ortaya çıkmıştır. Taşra kavramının/olgusunun, ...
 • Türk, Mehmet Taner (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-11)
  Şölende katılımcı, organizatör ve seyirci olarak üç aktör bulunmaktadır. Her birinin ayrı birer fonksiyonu vardır. Tezimizde katılımcı olarak âşıkların diğer iki aktöre ve kendilerine nasıl baktığı şölen kültürü ekseninde ...
 • Dede, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-15)
  Toplumsal hareketler sosyal adaletsizliğe karşı bir duruş sergileyerek eşitlik, adalet, kendi inançları ile hayatını düzenleme ve yönetime katılma talebinde bulunmuşlardır. Sanayi sonrası toplumda ise yeni toplumsal ...
 • Can, İslam (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-01)
  Genel anlamda yönetilenlerin siyasi rejime, siyasal topluma, hükümete, siyasi kurumlara, siyasi liderlere, ekonomi politikalarına, kısacası siyasal sistemin enstrümanlarına ilişkin besledikleri tutum ve inançlar olarak ...
 • Özmen, Zehni (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-05-26)
  Çalışma, küreselleşme ve neoliberalist politikaların özellikle 80'lerden sonra parlattığı kısaca "beyaz yakalı" olarak adlandırılan şehirli, iyi eğitimli, genç-orta yaştaki profesyonellerin yaşam tarzları ve bunların ...
 • Akın, Mahmut Hakkı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Varlıklar içinde sadece insana özgü bir durum olarak siyasallık, en temelde taraf olmak, dünyada bir duruş sergilemek ile ilgilidir ve toplumsal ilişkiler yoluyla üretilmektedir. Bu yüzden siyasallık, kişiler, kurumlar ve ...
 • Tekin, Ferhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-05-22)
  Bir insan eylemi olarak sınır koymak insanlık tarihiyle eşzamanlı bir faaliyet olarak süregelmiştir. Fakat bu eylemin devlet bazındaki biçimi hiçbir dönem modern çağdaki kadar yaygın, sert, ötekileştirici, yaralayıcı ve ...
 • Palabıyık, Adem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-11-13)
  Bu çalışma, Mayıs 2008 – Nisan 2014 BDP siyasetinden yola çıkarak, Türkiye"de ulusal kimlik – din, ulusal kimlik-kadın, ulusal kimlik-dil ilişkisini incelemektedir. Çalışmada ulus-devlet, Anderson'cı, Hobsbawm'cı ve ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-10-15)
  Türkiye'de Hizbullah'ını etnografik metotla incelediğimiz bu araştırma, alanında yapılan bir ilk çalışma olarak Hizbullah'ın bir sosyal hareket olarak incelemektedir. Bu bağlamda Hizbullah, ortaya çıktığı dönemin tarihsel ...
 • Kaya, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-04-30)
  Bu çalışma, Türkiye?deki modernleşme sürecini Şanlıurfa toplumsal hayatında önemli bir unsur olan aşiretler bağlamında ele almaktadır. Toplumsal bir değişim modeli olan modernleşme, geleneksel toplumun bir ögesi kabul ...
 • Çağlak, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-06)
  KOBİ ölçeğindeki aile işletmelerinde ortak kültürü başlığı altında yapılan bu araştırma teorik ve uygulamalı olarak iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın teorik bölümünde, uygulamaya alt yapı oluşturacak kavramsal çerçeve ...
 • Sağıroğlu, Ali Zafer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-05-23)
  Etnisite ve din olguları doğrudan bireysel ve toplumsal kimliklerin belirlenmesinde başat rol oynayan kavramlardır. Çoğu zaman birbirleri ile rekabet ve çatışma halinde görülürler. Bu rekabet ve çatışmanın en kolay ...
 • Duman, Tuba (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-09-10)
  Çalışmamızın amacı ülkemizde, kenar mahallenin kavramsal ve teorik tanımını yapmak, kenar mahalleyi kavramsallaştırmak ve kenar mahalledeki gündelik hayatın dinamiklerini ve özelliklerini anlamaktır. Bunun için öncelikle ...
 • Karaarslan, Faruk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Sosyal bilimler açısından tükenmeyen bir konu olan ve sürekli yeni kavramsallaştırmalar eşliğinde, farklı boyutlarıyla tartışılan modernite; bu çalışmada toplumsal hafıza kavramı bağlamında yeniden konu edilmektedir. 17. ...
 • Güven, Selahattin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-10-17)
  "Çocukların Medyada Temsili: İyi, Kötü ve Mağdur Çocuk" isimli çalışmada Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl, Arka Sokaklar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Pis Yedili isimli beş yerli dizi filmdeki çocuk temsilleri incelenmiştir. ...
 • Uslu, Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Türk tarihinin son bin yılına damga vuran Oğuz boyları, önce Anadolu Selçuklu Devleti, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri ile Anadolu beyliklerinin oluşmasını sağlamış, ardından cihan şümul Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş, ...
 • Aksan, Gamze (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-12-15)
  Bu çalışma dayanışma olgusunun toplumsal ilişkilerdeki önemine atfen, yoksullukla baş etmedeki rolüne odaklanmaktadır. Çalışmada yoksullukta yapabilirlikler ve yapabilirlikten yoksunluk yaklaşımları çerçevesinde, yoksulların ...
 • Gökçen, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-12-09)
  Sosyal hareketler -yerel olsun küresel olsun-, özellikle son yüzyılda başta sosyoloji olarak sosyal bilimlerin ilgisini çekmiştir. Sosyal hareketler sadece "saha"da görüldükleri kadar değillerdir. Sosyal hareketler; ...
 • Ulutaş, Ejder (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-11-20)
  Bu çalışmada, kanaat önderinin kavramsal ve kuramsal bir tartışması yürütülmektedir. Kanaat önderinin kim olduğu, nasıl algılandığı, toplumda ne tür bir boşluğu doldurduğu gibi sorular etrafında ilerleyen çalışma, bir ...
 • Aydemir, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-04-07)
  Sosyal sermaye, literatürdeki yerini doksanlardan sonra belirginleştirmiştir. Son yıllarda hem akademik çevrelerce hem de kurumsal araştırmalar ve uygulamalar sayesinde yoğun bir ilgiye de mazhar olmuştur. Toplumsal yapıya ...

View more